Diskriminering och människors lika värde

19 november 2009

Är just nu i Toulouse, Frankrike, och deltar i konferensen ”Mix Cities” anordnad av organistionen European Coalition of Cities Against Racism.

Botkyrka kommun är sedan en tid medlem i organisationen och vid denna konferens deltar personer från 90 städer & kommuner från ett tjugotal länder.

Fokus är diskussioner och grupparbeten kring mäskliga rättigheter, alla människors lika värde och möjligheter, tolerans och mångfald.

Med tanke på den senaste tidens händelser och diskussioner i media kring den moderat-styrda kommunen Vellinge så skulle jag som aktiv moderat i Botkyrka vilja föreslå för Vellingemoderaterna att Vellinge blir medlem i ECCAR och att de partiaktiva deltar vid konferenser som dessa.

Otroligt lärorikt och ett bra sätt att påbörja arbetet med att motverka främlingsfientlighet och erkänna alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter och jämställdhet mellan könen.

Jag tror att det finns ett behov av upplysning, kunskaper och deltagande hos de politiskt aktiva, inte bara i Vellinge och inte bara inom M utan i de flesta kommuner och inom alla partier.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera