Lagstifta om ensamkommande flyktingbarn

16 november 2009

Nu utvidgar Migrationsverket antalet ankomstkommuner för minderåriga från fyra till tio och regeringen ska också utreda en lagändring som ska tvinga kommuner att ta emot ensamkommande asylsökande barn. (DN.se)

Jättebra. Det finns kommuner som redan idag inser att de ingår i ett större sammanhang där man tar sitt samhällsansvar. Både röda och blå kommuner. Samtidigt finns det, som blivit så tydligt i fallet med Vellinge, de som agerar som om de vore en isolerad ö och som inte har förstånd nog att förstå att de är en del av Sverige och bör ta samma ansvar. Sedan finns det de kommuner som *ofrivilligt” och utan eget agerande åt endera hållet, som blivit typiska ankomst- och transitkommuner dit många nyanlända flyttar.

Dit hör min hemkommun Botkyrka. Många tror att Botkyrka ”tar emot” många nyanlända som flyttar till Sverige. Det är fel. Vi tar inte emot någon. Inte heller några ensamkommande flyktingbarn – där ”smiter” kommunen undan.

Vi har idag en lagstiftning som innebär att den nyanlände själv (och fritt) väljer bostadsort. En vanlig och naturlig drivkraft är att man söker sig till områden där andra med samma bakgrund, språk, kultur osv. bor – eftersom man tror att det då är lättare att ”smälta in” och finna samhörighet. Både rätt och fel. Rätt eftersom man lättare kommer att kommunicera med sina grannar på sitt eget modersmål och fel för att det på sikt blir svårare att integreras i samhället. Segregationen ökar och eldar på en negativ socioekonomisk spiral som går allt snabbare.

På samma sätt som det inte är rimligt att kommuner som Vellinge ska kunna ”välja” att inte vara en del av svensk asyl-, migrations- och integrationspolitik så ska inte kommuner som Botkyrka behöva vara hela Sveriges samvete och ta hand om alla.

Det är bara att inse att frivilligheten för kommunerna inte fungerar. Det enda rätta är att på allvar slå näven i bordet och lagstifta och se till att ALLA kommuner tar ansvar. Skrota EBO (möjligheten att själv välja bostadsort under asylprocessen) och tvinga alla kommuner att ta ett gemensamt ansvar för asyl-, migrations- och integrationspolitiken. Både för vuxna och ensamkommande flyktingbarn. Självklart måste saker som ekonomiska förutsättningar och möjligheter till en framtida integrering och egen försörjning vägas in.

Min tilltro till vår migrationsminister Tobias Billström är sedan tidigare mycket stor. Nu hoppas jag att han löper hela linan ut och tar fram ett nytt lagförslag.

Problemet kan bara lösas genom att fler kommuner tar emot barnen. Det är barnens rättigheter som är vår prioritet – inte kommunernas eventuella bekymmer.”

/Tobias Billström, migrationsminister

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ett svar till “Lagstifta om ensamkommande flyktingbarn”

 1. Glenn skriver:

  Nja…

  eller alla som bor i allmän nyttan och åker räckmacka på oss andra.. 😉

Kommentera