Hederskultur och hedersnormer

16 februari 2010

Under förra året lämnade jag in en motion till Botkyrkas kommunfullmäktige som handlar om hedersrelaterat förtryck och våld. Bakgrunden till motionen är att jag vid flertalet möten med kurator, skolledare och ungdomar fick höra berättelser om att det är vanligt förekommande i Botkyrka kommun. Sedan en längre tid pågår det också ett omfattande arbete inom Stockholms stad kring frågan. Jag har haft flera samtal med bl.a. Ulf Kristersson, socialborgarråd, och John Stuart, borgarrådssekreterare och fått insikt i hur arbetet bedrivs i Stockholm. För en tid sedan offentliggjordes även en studie genomförd av Stockholms universitet, som pekar på att hederskultur och hedersnormer är vanligt förekommande i Stockholm.

I motionen hänvisas det både till initiativet och arbetet inom Stockholms stad, men pekar också på den studie från Stockholms universitet. Vi kan anta att det även förekommer i vår kommun och för att på allvar kunna jobba med frågan även i Botkyrka kräver jag i motionen att en kartläggning skall göras och en handlingsplan tas fram.

Häromdagen bereddes ärendet i demokrati- och integrationsberedningen och den styrande majoriteten, vänsterexperimentet S+V+MP, har mycket svårt för att ta i frågan på tillräckligt allvar. De vill bunta ihop frågan om hederskultur tillsammans med ett generellt arbete mot patriarkalt förtryck, mäns våld mot kvinnor, och våld i nära relationer.

Det är inte ok. Hedersrelaterat förtryck och våld är något helt annat. Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är självklart allvarliga och viktiga frågor, som självklart också skall prioriteras. Men de har helt olika ursprung, uttryck och verkningar. När våld i nära relationer ofta har sitt ursprung i alkohol- och drogmissbruk och svartsjuka, så handlar hedersnormer om ett kollektivt psykiskt fenomen som ofta involverar en systematisk övervakning av en enskild (ofta kvinna).

Hederskultur och hedersnormer är starkt kopplad främst till kvinnors sexualitet – och att mannens, faderns och ibland hela familjens, heder står på spel om kvinnan ”tillåts” leva sitt liv som hon vill. Unga kvinnor, flickor, får inte ha vilka kompisar de vill, umgås med pojkar, delta i gymnastiken i skolan, simundervisning, friluftsdagar, besöka fritidsgårdar osv. Ofta tvingas syskon, oftast pojkar, delta i övervakningen av flickan för att sedan ”rapportera” det till de vuxna. Släktingar bevakar varandras barn och inte sällan utövar även vuxna kvinnor hedersnormer på de yngre (ofta ogifta) kvinnorna.

Socialdemokraterna har så svårt i att ta i denna fråga enskilt och därför vill man bunta ihop den med andra frågor. Förslaget från den styrande majoriteten är att motionen skall ”besvaras” och att en handlingsplan mot våld i nära relationer ska tas fram. Det duger inte. Hederskultur och hedersnormer är en såpass viktig fråga att den förtjänar att belysas enskilt.

Jag anser att vi ska slå vakt om de grundläggande värderingarna som lagt grunden till det moderna svenska samhället. Alla människors lika värde, alla människors rätt att freda sin kropp, jämställdhet mellan könen och barns rättigheter. Det tänker jag aldrig backa en endaste millimeter från.

Jag kräver att krafttag tas mot förekomsten av hedersnormer och hedersrelaterat förtryck och våld. För varje dag som går utan att något görs lider hundratals, kanske tusentals, personer – oftast unga kvinnor. Och de lider varje dag.

Läs hela motionen här

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ett svar till “Hederskultur och hedersnormer”

 1. Jimmy Baker » Arkiv » Förebygga hedersrelaterat förtryck och våld skriver:

  […] Jag har bloggat om detta tidigare här på bloggen. […]

Kommentera