S genomför M’s politik – igen!

26 januari 2011

Vi kan konstatera, med en viss förnöjdhet, att den styrande majoriteten i Botkyrka, S+V+MP, tagit sin inspiration från våra tidigare lagda budgetförslag – dock förstås utan att medge detta.

När det gäller utökningen av den s.k. HAB-ersättningen (timersättning till personer i daglig verksamhet) så var majoriteten emot vårt förslag, på just 0,5 Mkr, så sent som på budgetfullmäktige i december.

Vad har hänt sedan december som gör att HAB-ersättningen nu anses som värd att räknas upp? Tidigare skulle alla medel användas till ”verksamhetens innehåll”.

Det är även bra att ramen för samhällsinformation till nyanlända utökas med 0,7 Mkr – men även nödvändigheten av en sådan satsning har Moderaterna påtalat i såväl kommunfullmäktiges talarstol, som i ettårsplan 2011, som i motioner och i andra fora.

Det är därför en ödets ironi att de medlen kommer från staten och den moderatledda alliansregeringen.

Utökningen av medlen för sommarjobb med 2 Mkr är synnerligen intressant med tanke på majoritetens vidlyftiga ungdomssatsning inför valet, där alla mellan 18-25 år skulle garanteras jobb. Kan det vara så att detta löfte inte kunde infrias helt?

Från majoritetens ettårsplan 2011 (s. 103): ”Den engångssatsning som gjordes 2010 på sommararbete för ungdomar finns kvar 2011”.

Enligt kommunens chefsekonom avser dessa extra 2 Mkr ”bara pengar som kommunen ska finansiera”. Det får inte bli så att statliga medel för sommarjobb kommer att användas till klara av andra åtaganden! Vi bör framförallt rikta ett tack för att alliansregeringens särskilda satsning på sommarjobb för 2010 även görs 2011.

En mer strikt arbetsmarknadsanpassning av YH-utbildningarna är även det något som vi haft i våra budgetförslag i åratal.

Främst vore ett ”Tack till alliansregeringen och Moderaterna” verkligen vara på sin plats!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera