Botkyrkabyggen tvångsansluts till internbanken?

24 mars 2011

Botkyrka kommunfullmäktige fattade den 16:e december 2010 ett beslut om att inleda ett samarbete med Huddinge och Södertälje kommuner avseende finansieringsfrågor samt att inrätta en internbank för Botkyrka kommun och dess bolag.

Syftet med samarbetet ska vara att förbättra riskhanteringen kring finansieringsfrågorna, minska kostnaderna för kommunernas upplåning samt att ta till vara och utveckla befintlig kompetens inom finansområdet.

Södertälje kommun har under flera år arbetat med en gemensam koncernbank för kommunen och de bolag som ingår i kommunkoncernen. Varje kommun som deltar i detta samarbete är sin egen internbank och kommer även fortsättningsvis ta upp lån i sitt eget namn. Samarbetet ska ske genom kunskapsöverföring, gemensamma system och i viss utsträckning personal som redan finns i Södertälje. Genom samarbetet kan även nya upplåningsformer bli tillgängliga som eventuellt kan sänka kommunernas upplåningskostnader.

Genom samarbetet är förhoppningen att kommunen kan bygga upp en professionell finansfunktion för kommunen och dess bolag. Bolagen kommer att låna pengar från kommunen, istället för som nu att kommunen går i borgen för bolagen när dessa själva tar upp lån.

Den 7/3 sammanträdde Botkyrkabyggens styrelse där förslaget var att bolagets skulder, uppgående till drygt 1800 miljoner kronor skulle ingå i internbanken. Men flera personer i styrelsen (framförallt undertecknad) var tveksamma till detta, bl.a. p.g.a. av Södertälje kommuns redan höga skuldsättning och tveksamma koncernstruktur.

Styrelsen beslutade därför att ge företagsledningen i uppdrag att analysera konsekvenserna av kommunens beslut till nästkommande styrelsemöte, då beslut om överföring av räntebärande krediter från Botkyrkabyggen till Botkyrka kommun ska avhandlas.

Efter att styrelsen fattat beslutet ovan, säger höga chefer i bolaget ”att hälften av bolagets krediter, d.v.s. drygt 900 miljoner kronor, redan blivit överförda till internbanken och att processen redan är igång.”

På vilket mandat eller på vilken order har tjänstemän i bolaget och i kommunen agerat utan att först ha fått styrelsens godkännande?

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera