Kartlägg och minska trångboddheten

13 maj 2011

Vi får då och då indikationer från medborgare i vår kommun att det bor människor i vissa bostäder som ”egentligen inte” ska bo där, särskilt inom allmännyttan. Men ett antal personer som vittnat om detta ger förstås inte en fullständig bild av sanningen.

Jag har i en motion till Botkyrka kommunfullmäktige föreslagit att vi ska förändra ägardirektiven till den kommunägda allmännyttan AB Botkyrkabyggen så att bolaget aktivt kan jobba med dessa frågor.

Trångboddhet gynnar ingen, särskilt inte barn som i en del fall tvingas bo i bostäder med alldeles för många människor. Följden blir att barnen blir okoncentrerade, kan inte sköta skolan och får inte möjlighet till lugn och ro för en harmonisk uppväxt som de faktiskt har rätt till.

Utifrån hyresvärdens perspektiv finns det också ett antal argument för att aktivt jobba med att denna fråga. Bl.a. innebär ju för många människor i ett hushåll stor belastning och stort slitage på själva bostaden – dvs. att man överskrider vad som annars är ”normalt slitage” av bostaden. Detta innebär renoveringskostnader för företaget. Även ett överutnyttjade av tex. varmvatten drabbar hyresvärden kostnadsmässigt.

Alla ökade kostnader innebär minskade möjligheter för hyresvärden att följa sin ordinarie underhållsplan alternativt att de ökade kostnaderna drabbar hyresgästerna i form av högre hyror. Det finns också inslag av 2:a- och 3:e-handsuthyrning av bostäder som är ett annat bekymmer för bostadsbolaget, och som ytterst innebär att man kringgått köreglerna för att få bostad.

I ett längre perspektiv har vi också de socioekonomiska effekterna av utbredd trångboddhet som i sin tur är med och formar morgondagens bostadsområden och morgondagens samhälle i stort.

Orsakerna till trångboddhet kan naturligtvis vara många och ett av problemen stavas EBO. EBO är s.k. ”eget boende” inom migrationslagstiftningen där den enskilde migranten/asylsökanden har rätt att själv välja vart den vill bo istället för att bo i faciliteter som erbjuds av Migrationsverket. Vi vet också att det är ganska vanligt att man inom många kulturer har svårt att neka en landsman som knackar  på husrum, även om man kanske själv redan lever trångt eller med knappa marginaler.

Man skulle naturligtvis kunna skriva mycket mer om detta, men för den som är intresserad så kan man enkelt söka på ordet ”trångboddhet” på internet.

Läs hela min motion här.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera