Att leva med funktionsnedsättning

9 juni 2011

Vi var ett antal moderater som för en tid sedan deltog på ett heldagsseminarie kring frågor om funktionsnedsättning och att leva med funktionsnedsättning. Vi fick en genomgång av FN-konventionen som Sveriges (allians-) regering undertecknade 2007 och som ratificerades 2008 då den också behandlades i Sveriges Riksdag.

Frågor kring funktionsnedsättning och att leva med funktionsnedsättning handlar inte enbart om sådant som till synes är självklarheter såsom P-platser nära entréer, HCP-anpassade toaletter och hörselslingor vid gångstråk och övergångsställen.

Detta är förvisso några exempel på viktiga saker som vi alltid måste tänka på men i ett större perspektiv så handlar arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning om något mycket större – att möjliggöra för alla att kunna delta i samhället med allt vad det innebär och rätten att kunna leva ett fullvärdigt liv.

På Botkyrka kommuns webbsida kan du både ladda ned broschyren ”Tänk nytt, lätt och rätt” och regeringens och handisams trycksak ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

Den som vill läsa mer kan besöka nedan länk på Regeringens webbsida.

Jag kan också rekommendera er alla att besöka Regeringens särskilda webbplats om mänskliga rättigheter.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera