Inga fördelar med kommundelning!

3 november 2011

(Läs vårt pressmeddelande genom att klicka här)

Inför valet 2006 så startades Tullingepartiet. Partiets enda fråga var att få pröva frågan om Tullinge kunde bilda egen kommun. De fick ett mandat i kommunfullmäktige och i valet 2010 var det ännu fler Tullingebor som valde att rösta på partiet och de växte till 6 mandat.

Vi moderater har allt sedan valet 2006 haft uppfattningen att en seriös kommundelsutredning bör göras där konsekvenserna av en eventuell kommundelning belyses samt att en folkomröstning ska äga rum, så att folket får säga sitt. Under 2007 skrev vi därför en motion till kommunfullmäktige i frågan.

Motionen avslogs dock av den styrande majoriteten S+V+MP eftersom man inte ville göra varken utredning eller genomföra en folkomröstning i frågan.

Eftersom Tullingepartiet fick ett mycket starkt stöd i valet 2010 så omvärderade dock den styrande majoriteten sitt tidigare ställningstagande och valde att ge kommundelningsexperter i uppdrag att göra en utredning om konsekvenserna vid en delning av Botkyrka kommun där Tullinge i utredningen bildar en egen kommun.

Jag tänker inte recensera alla detaljerna i utredningen utan uppmanar istället alla som är intresserade av frågan att själv läsa igenom utredningen. Den finns publicerad på Botkyrka kommuns webbsida, där också andra dokument i ärendet finns samlade.

Vad jag, och Moderaterna i Botkyrka, dock kan konstatera är att utredningens resultat är glasklart – det föreligger inga synnerliga skäl för en kommundelning och det finns inga påtagliga fördelar för endera parten vid en delning.

Tvärtom finns ett antal bekymmer såsom att båda de nya kommunerna vid en delning skulle få försämrad ekonomi, ökade kostnader, svårare att klara investeringarna i välfärden och svårare att klara framtidens personalförsörjning.

För Tullinges del ser dessutom framtiden ännu mörkare ut med kraftigt ökade kostnader för välfärdsverksamheterna, förskola, skola och äldreomsorg.

Det är dock viktigt att poängtera att varken jag själv eller Moderaterna i Botkyrka tar ställning i själva sakfrågan om vi ska dela eller ej. Vi politiker ska inte skriva folk på näsan – vi vill att en folkomröstning hålls och att medborgarna får säga sitt. Men man ska samtidigt vara medveten om konsekvenserna vid en ev. delning – och det är att den skulle få negativa konsekvenser BÅDE för nya Tullinge OCH nya Botkyrka.

Så ser verkligheten ut.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

5 svar till “Inga fördelar med kommundelning!”

 1. Helena Isaksson skriver:

  Detta är långt ifrån säkert att en ev kommundelning får negativa konsekvenser för Tullinge, i alla fall gällande högre kostnader för vård och omsorg. Du vet antagligen lika bra som jag att Botkyrka kommun har OSKÄLIGT HÖGA KOSTNADER för vård och omsorg. Detta har även delningsutredaren påpekat. Om man jämför med Salem kostar äldreomsorgen DUBBELT SÅ MYCKET i Botkyrka PER PERSON! Kolla själv på http://www.sodertornskommunerna.se/media/49025/s%C3%B6dert%C3%B6rns%20nyckeltal%202010%20-%20%C3%A4ldreomsorg.pdf
  Det är också intressant att notera en betydligt bättre kontinuitet inom hemtjänsten i Salem: medan äldre i Botkyrka träffa 15 st. olika personal på 14 dagar är motsvarande siffran för Salem 9. Inte perfekt, men dock betydligt bättre. Kostnaden per hemtjänsttagare i Salem är SEK 77.904/år, i Botkyrka SEK 151.643/år. Varför? MISMANAGEMENT med stort M! (och jag menar i detta fall inte Moderaterna) 🙂

 2. Mikael Sundh skriver:

  Bra skrivet Helena.

  Hela argumentet att det skulle vara ekonomiskt negativt att dela kommunen för båda parter utgår från att Tullinge kommun skulle fortsätta missköta sina åtaganden (som inom ex. äldreomsorgen) lika grovt som Botkyrka idag missköter dem.

  Att så skulle bli fallet är föga troligt då det stora engagemanget i Tullinge för en delning i stort grundar sig i att man vill eliminera denna kommunala ”Mismanagement” som du nämner. En nystart med en ny kommun och ny struktur är en perfekt miljö för att bygga bort sådana problem. En liknande förändring är näst intill omöjlig i en kommun så fastvuxen i sin egna verklighetsfrånvända självbelåtenhet som total genomsyrar botkyrka kommun idag.

 3. Helena Isaksson skriver:

  instämmer, Mikael.

  Det verkar att bloggförfattaren fått slut på sina argument mot Tullinge kommun:-)

 4. Johan Bergquist skriver:

  När bloggförfattaren hävdar att det inte finns några fördelar med en kommundelning så glömmer han bort folkviljan hos en stor majoritet av de boende i Tullinge. Är inte det ett positivt utfall av en kommundelning att går medborgarnas vilja till mötes och ger de boende i Tullinge möjlighet att få en närmare koppling till sina beslutsfattare. Kommuner finns till för att skapa närhet mellan medborgarna och makten. Om Tullingeborna skulle få den närheten, är inte det en stor fördel?
  Och det kanske är så att dessa fördelar uppväger eventuella nackdelar?

 5. Jimmy Baker skriver:

  Tack för din kommentar Johan. Jag redogjorde bara för resultaten av utredningen och att jag själv, personligen, också landar i att jag tycker det är tveksamt ifall det finns tillräckliga skäl för en delning av kommunen.

  Men jag är tydlig med att jag vill att det ska hållas en folkomröstning i frågan, jag tycker inte att man varken ska avfärda frågan eller gå vidare med en delning utan att man först frågar medborgarna. Jag är för en folkomröstning. Personligen är jag tveksam om det är fler och mindre kommuner Sverige behöver, kanske borde vi gå åt andra hållet och slå ihop kommuner? Men oavsett vad jag tycker, så tycker jag att man ska fråga medborgarna och det gör man bäst genom en folkomröstning.

Kommentera