Politik är att vilja

25 november 2011

Hela mitt inledningsanförande i kommunfullmäktige 2011-11-24, ettårsplanedebatt (budget) 2012 för Botkyrka kommun. (Det talade ordet gäller.)

Ordförande, ledamöter.

Grunden för politiken är mötet med andra människor. Alla som är politiskt aktiva bör försöka, att efter förmåga, träffa andra människor och diskutera…

Vi moderater har de senaste åren, i ännu större utsträckning än tidigare besökt olika verksamheter. Både fritidspolitiker och vi som har förmånen att få vara politiker på heltid- eller deltid.

Vi besöker kommunala verksamheter likväl som privata, framförallt inom välfärdssektorn, exempelvis inom omsorg, sociala verksamheter, förskola, utbildning och andra viktiga områden.

Vi träffar även människor utanför välfärdssektorn, medborgare som kanske jobbar i privat näring, driver eget som företagare med eller utan anställda, medborgare som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl och människor som studerar.

Alltför ofta är det dock så att politiker (oavsett färg) tar fram ett slags facit med frågor och svar på saker de vill genomföra.

Det vill vi moderater försöka ändra på. Vi vill hellre ha en dialog med människor som bor i vår kommun och som kan berätta för oss vad just de tycker i olika frågor.

Det är oerhört viktigt att vi som är politiker lyssnar på vad människor i vårt samhälle tycker om saker och ting, vilka svårigheter de ser i sin vardag, vilka utmaningar de ser för framtiden och vilka samhällsproblem som de tycker är svåra.

Men samtidigt är det viktigt att vi som politiska företrädare för seriösa politiska partier inte lockas in i populist-fållan.

Att vi vänder kappan efter vinden och sick-sackar i politiken utefter vilka cykelställsfrågor som är hetast just nu. Vi som är seriösa i politiken får aldrig hamna i ett läge där en trasig lampa eller glasspapper på marken är den viktigaste prioriteringen.

Ibland får man känslan av att alltför många, tyvärr, verkar tro att det är det som politik går ut på.

Att vara en slags megafon för de fåtal som för tillfället skriker högst som till exempel en trettio-sträcka eller där en liten nyexplotering för villor blir de viktigaste prioriteringarna.

Så är det inte. Så får det inte vara. Det kommer åtminstone jag själv att försöka undvika i min politiska gärning. Politik är alldeles för viktigt för att reduceras till cykelställsfrågor.

Därmed inte sagt att exempelvis renhållning, hål i gator eller snöskottning är oviktigt. Om det visar sig ha stora brister så blir det till slut politiska frågor, fastän de inte ska behöva bli det.

Det är sådana basala frågor som egentligen bara ska fungera, oavsett vem som sitter vid makten. Och fungerar de inte är det medborgarnas och vår uppgift att påminna om det och rätta till det.

POLITIK ÄR ATT VILJA.

Sade en gång en känd svensk politiker. Och ja, ni hörde rätt. Jag citerade Olof Palme.

Nu kanske Olof Palme inte är min största politiska förebild, men han var trots allt en stor politiker som påverkat det svenska samhället i många frågor. Och även om han ideologiskt låg ganska långt till vänster så sa han en del bra saker emellanåt.

För politik ÄR att vilja. Så måste det vara. Det måste vara så att vi som är politiskt aktiva har en önskan och drivkraft att förändra och förbättra samhället.

Det måste vara det som driver oss, det får inte vara primärt de enkla sakerna. Det är de svåra sakerna. Idéerna om ett framtida och bättre samhälle. För barn, unga, gamla och för de som befinner sig mitt i livet.

Fokus måste ligga på det som försvårar frigörandet av individens inneboende kraft och som därmed påverkar dennes vardag negativt.

Sådant som är svårt. Sådant som försvårar för människor att delta i samhällslivet, på arbetsmarknaden eller sådant som utgör hinder.

Särskilt måste vi som är friska vuxna och politiskt aktiva vara en röst för de svaga. De som inte själva kan tala för sig, de som är utsatta, som befinner sig vid sidan av, som kanske är sjuka eller helt enkelt bara är gamla och trötta efter ett långt liv.

Eller unga som växer upp i svåra miljöer eller personer som pga funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig det som samhället erbjuder – eller borde erbjuda, och möjliggöra, för dem – precis som för alla andra.

– Flickan som inte får ha vilka vänner hon vill.
– Pojken som mobbas för att hans föräldrar inte har råd att betala fotbollsavgiften.
– Kvinnan som tvingas stanna hemma och ta hand om barn eller en gammal släkting.
– Barn som tvingas växa upp i trångboddhet.

Att inte bara i lagens mening hävda alla människors lika värde som inför en domstol, utan att i praktiken motverka sådant som diskriminerar människor eller på annat sätt hindrar människor från att kunna göra sina egna livsval.

En viktig funktion i en fungerande demokrati är också att våga ha en åsikt. Även i frågor som kan vara svåra.

Och ännu viktigare är också att våga stå för sin ideologiska uppfattning, även om man t.ex. råkar få kritik eller mothugg.

Politiska och ideologiska skiljelinjer är nödvändiga för att demokratin ska fungera.

Även om vi i vissa frågor självklart och för allas bästa kan söka överenskommelser och samförstånd, så är det i den politiska konflikten som ett bättre samhälle utvecklas.

Det är DET politik går ut på.

Samtidigt finns det de som lägger all sin energi på att tjafsa om en soptunnas placering, en trasig lampa, exakt hur bred en cykelväg ska vara, var kommungränsen ska gå, om ett hus ska få ha 3 eller 4 våningar.

Det finns också de som gjort till sin politiska gärning att misstänkliggöra andra. De som utgår från att det är något lurt med allting. Att andra politiker medvetet håller på och döljer saker och i lönndom fattar alla beslut under bordet.

Så fort ett nytt exploateringsprojekt möter protester från låt säg tio grannar, så är vissa partier där och börjar prata om kontaminerad mark och drar igång överklagandekaruseller, som ofta blir mycket kostsamma för samhället.

Och sen finns det de som har de enkla svaren på komplexa frågor.

Som att alla våldsbrott och våldtäkter är den s.k. massinvandringens fel. Kasta ut invandrarna så blir vårt samhälle mycket bättre menar företrädare för SD och andra främlingsfientliga krafter.

Och för att lösa utanförskapet för de som får stanna kvar, så är tydligen lösningen enligt SDs ettårsplan assimilering – dvs. att de till exempel börjar äta blodpudding och dansa små grodorna kring midsommarstången. Då försvinner utanförskapet, och ”DEM” blir som ”OSS”.

Futtigt säger jag. Och till det sista rentav vidrigt!

I moderaternas förslag till ettårsplan försöker vi anta utmaningen att forma samhället i en positiv riktning. Vi har inget färdigt facit med svaren på alla olösta gåtor. Vi har inte ens svaren på alla politiska frågor.

Vårt förslag till ettårsplan är däremot ett ärligt försök att förbättra såväl för våra medborgare som för kommunens alla anställda.

I vår ettårsplan försöker vi också att visa på skillnaden mellan den styrande majoritetens förslag och vårt förslag, vilka prioriteringar vi gör och vilka prioriteringar vi INTE gör.

I vårt förslag så vågar vi omfördela skattebetalarnas resurser. Vi vågar också säga nej till en del av majoritetens förslag, exempelvis inköp av en ny traktor och ett nej till att ytterligare bygga ut upplevelseklustret med skattemedel.

Vi har inte med någon osthyvelmetod minskat alla anslag med en viss procentsats för att få siffrorna att se bättre ut. Det är ett oseriöst och förenklat sätt att se på verkligheten. Vi minskar ned budgeten kring sådant som vi tycker ligger för långt ifrån välfärdens kärna och vi satsar mer på det vi anser tillhör den komunala kärnverksamheten.

Vi föreslår totalt sett en något lägre driftram och en lägre investeringsram än majoriteten, särskilt med den oro i den globala ekonomin i åtanke, som kommer påverka oss vare sig vi vill eller inte.

Lyckligtvis har vi i Sverige, statsfinanser i balans, en minskande statsskuld och enligt Financial Times tom. Europas bästa finansminister i Anders Borg.

Dessa fakta är även de viktigaste faktorerna för Botkyrka kommuns ekonomiska framtid.

Bifall till moderaternas förslag till ettårsplan och vi lägger samma yrkande som i kommunstyrelsen där vi också ställer ett antal att-satser under särskild proposition.

Tack.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera