Utjämningssystemets vara eller icke vara

16 februari 2012

En bärande del i den svenska modellen är tanken att alla människor ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter att ta sig an livet. Det finns – tyvärr – en del politiska företrädare som på ett ganska provocerande sätt uttalar sitt ogillande kring det.

Vi har sedan lång tid i Sverige ett utjämningssystem som syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Oavsett strukturella förhållanden.

Själva poängen med det är att man ska kunna räkna med att få likvärdig samhällsservice oavsett i vilken kommun man bor i. Till exempel tillgång till förskola och skola när man är ung och en god kvalitet i äldreomsorgen när man blir gammal.

För att ge lite perspektiv på hur olika förutsättningarna kan vara kan man tex. nämna att nettoförmögenheten enl. SCB i Botkyrka låg år 2010 på 12 000 kr i snitt per person. Som en jämförelse ligger den på 543 000 kr i Danderyd och 461 000 i Täby. Detta trots att det bara är någon mil mellan kommunerna.

Det finns många skäl och historiska händelser som påverkat – och fortfarande påverkar – att det ser ut så. Det finns en del att önska i hur kommuner som ligger långt ned borde göra, det finns saker som ”fattiga” kommuner själva skulle kunna göra och åtgärder de skulle kunna vidta för att på sikt ändra detta.

Men att blanda ihop det med att i grunden ifrågasätta tanken med utjämningssystemet är fel. Systemet handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar för alla människor, en tanke som jag är övertygad är något som en majoritet av svenska folket står bakom.

Systemet är dessutom precis vad det heter, ett ”UTJÄMNINGSSYSTEM”. Det är inte ett ”KOMPENSATORISKT” system. Det innebär att man gör en omfördelning där kommuner med mycket hög skattekraft får bidra med lite av sina resurser till kommuner med väsentligt lägre skattekraft. Det ska tilläggas att den största delen i utjämningssystemet står faktiskt staten för.

Att skrota utjämningssystemet och istället applicera Darwin’s ”Evolution by natural selection” och ”survival of the fittest” på kommunsektorn tror jag helt enkelt inte är ett bra sätt att att bygga ett samhälle på.

Det finns de som hävdar att utjämningssystemet, som det ser ut idag, är att ställa kommuner emot varandra. Jag tycker inte det. Det är snarare att kritisera grunden i systemet som ställer kommuner – och framförallt människor – mot varandra.

Det måste finnas rimliga förutsättningar för alla människor att kunna leva ett gott liv i Sverige. Oavsett i vilken kommun man faktiskt bor i.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ett svar till “Utjämningssystemets vara eller icke vara”

 1. Eddy Kristiansen skriver:

  Jimmy,Jimmy:Detta var kanonbra!!

Kommentera