Sänkta löner inte rätt medicin

5 april 2012

I debatten om ungdomsarbetslösheten och dess effekter har röster höjts om att sänkta löner för ungdomar skulle vara rätt väg att gå. Bl.a. har Centerpartiet och Folkpartiet lanserat förslag om att rakt av sänka ingångslönerna för ungdomar med 25%. Precis som statsministern så håller jag inte med. Sänkta löner, som man inte kan leva på, är fel recept.

Först måste man dock reda ut ett par saker kring själva begreppet ”ungdomsarbetslöshet”. I valet 2010 så hävdade SSU (Socialdemokraternas ungdomsförbund) och socialdemokraterna att ungdomsarbetslöheten är 25%.

Den siffran stämmer inte och mot bättre vetande så fortsätter de hävda att så fortfarande är fallet.

I SSUs siffra så räknades många in som går på gymnasiet och dessutom många ungdomar som studerar på heltid eller nästan heltid och som söker ett extraknäck för att underlätta studentlivet. Andra bedömingar som gjorts menar på att den reella ungdomsarbetslösheten ligger strax under hälften av vad SSU och Socialdemokraterna påstår, någonstans mellan 10-12 procent.

Även 10-12 procent är en hög siffra och bara för att läget inte är så allvarligt som S påstår, så är det ingen siffra att vara nöjd med och politiker (oavsett färg, oavsett nivå) kan inte slå sig till ro och vara nöjd med den.

Självklart måste alla parter, såväl politiker som näringsliv och fackförbund, försöka hitta sätt att få ned arbetslösheten.

Enligt Botkyrka kommuns årsredovisning för 2011 är den öppna ungsomsarbetslösheten (18-24 år) 3,9% samtidigt som ytterligare 3,5% deltar i någon form av program. Det är förhållandevis höga siffror, men samtidigt långt mycket lägre det som vänsterdebattörer ofta hävdar.

Det finns få saker som påverkar människor så negativt som att inte ha ett arbete och egen försörjning. Att inte ha en vettig sysselsättning och att inte känna sig behövd skapar och bidrar till ett utanförskap, som blir svårare att bryta ju längre tiden går.

Jag själv sitter sedan ett antal år i kommunstyrelsen i Botkyrka och även i kommunens personalutskott. I utskottet fattar vi beslut om personalfrågor på ett övergripande plan, om arbetsgivarstrategi, policys, medarbetarinflytande mm. Frågan om löner och ingångslöner tas ofta upp och jag har själv varit med och höjt ingångslönerna i kommunen, särskilt inom yrkesgrupper med låga lönelägen såsom barnskötare och för omsorgspersonal. Även om vi i kommunen, tillsammans med den styrande majoriteten, gjort vissa justeringar så är vi långt ifrån nöjda. Ingångslönerna är fortfarande för låga på många håll och många yrkesgrupper har en alldeles för låg löneutveckling.

När politiker på allvar föreslår att vi drastiskt ska sänka ofta redan låga löner så förstår jag att det känns oerhört provocerande för de det berör. För mig känns det därutöver stötande.

I Botkyrka kommun är lägstalönen för outbildad personal drygt 17 000 kronor i månaden. Trots att den de senaste åren höjts så är det fortfarande en i alla avseenden låg lön. Med Centerpartiets och Folkpartiets förslag skulle det alltså innebära en sänkning till 12 750 kronor i månaden. Och det är alltså före skatt.

Bor man i Botkyrka innebär det c:a 8 600 kr kvar efter skatt. Det säger sig självt att detta är ett orimligt förslag för någon som arbetar heltid.

För mig är det viktigt att alla arbetsgivare, privata såväl som offentliga, är goda arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljöer likväl som schyssta löner. Det finns mycket som behöver göras när det gäller att sänka trösklar för att människor ska komma in på arbetsmarknaden och för att människor ska kunna gå från bidrag och utanförskap till arbete och egen försörjning.

Men att drastiskt sänka löner till nivåer som, när en vanlig hyra är betald, landar in på nivåer i linje med lägsta levnadsstandard (riksnormen för försörjningsstöd/socialbidrag) är helt fel väg att gå för att komma tillrätta med arbetslöshet. Det är snarare så att det med all sannolikhet istället bidrar till förstärkt utanförskap och skapar stora skillnader mellan de som har och de som inte har. Ett sånt samhälle vill åtminstone inte jag ha.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera