Rädda hyresrätten!

26 juni 2012

Som de flesta vet så står allmännyttan i Sverige i allmänhet, och Botkyrkabyggen i synnerhet, inför ett enormt upprustningsbehov. Ett behov såpass stort att vi inte klarar det på egen hand. Hyresrätt är en bra boendeform och allmännyttan är i grunden ett bra koncept, så frågan vi då måste ställa oss är ifall vi vill ha en en allmännytta i framtiden, som kan erbjuda bostäder som folk faktiskt kan och vill bo i?

Om man svarar ja på den frågan, så måste man också ta ansvar och fatta beslut som gör det möjligt.

Botkyrkabyggen är ett företag som idag har närmare 12 000 bostäder i sitt bestånd. De flesta, närmare 10 000, tillhör det s.k. ”miljonprogrammet” och är byggda mellan åren 1965-1975. Precis som alla bostäder så behöver man med jämna mellanrum göra bl.a. stambyten, renovera badrum, kök, fasader och tak.

För Botkyrkabyggens del kommer notan att hamna på minst 7 miljarder kronor, pengar som bolaget inte har och som ägaren Botkyrka kommun inte har.

Totalt sett finns det nästan 1 miljon bostäder i Sverige som tillhör miljonprogrammet. Vissa bedömare tror att de totala renoveringsbehoven ligger på minst 200-300 miljarder kronor, troligen ännu mer. Det innebär att inte heller staten kan skjuta till pengar, för om man gynnar ett företag så måste man gynna alla.

Bolaget kan heller inte låna upp hela beloppet, eftersom man inte kan låna mer än upp till c:a 70% av marknadsvärdet. Botkyrkabyggens skulder uppgår redan idag till c:a 2,4 miljarder kronor och värdet ligger på drygt 6 miljarder kronor. Även om vi skulle renovera beståndet så skulle värdet inte öka med lika mycket som lånen och vi skulle slå i lånetaket.

Det innebär att om vi inte gör förändringar så är företaget konkursmässigt inom en 8-10-årsperiod.

För att rädda allmännyttan så behöver vi göra flera saker. Dels behöver vi sälja en del av fastigheterna till andra hyresvärdar, dels så skulle vi behöva ombilda en del till bostadsrätter. För varje såld fastighet så minskar behovet av upplåning och pengarna från försäljningarna och ombildningarna kan användas för att rusta upp de bostäder vi har kvar.

Vänsterpartiet mfl. hävdar att ”en försäljning inte tillför bostadsområdet något” – dvs. att det ändå är hyresgästerna som får betala i form av hyreshöjningar. Hyreshöjningar är förvisso oundvikliga, det kommer att ske i samband med renoveringarna, oavsett om Botkyrkabyggen är kvar som ägare eller om fastigheterna ägs av någon annan.

Skillnaden är att Botkyrkabyggen slår i lånetaket och kan helt enkelt inte låna så mycket pengar som skulle behövas.

Sedan finns det de som tycker att ägarna (kommunerna) eller staten borde skjuta till pengar till renoveringarna. Till viss del förstår jag tankesättet, men det är samtidigt fel. Ungefär 1/3 av Botkyrkaborna bor i allmännyttan vilket innebär att 2/3-delar inte gör det. Grundprincipen måste ju vara att det är den som bor som också betalar sitt eget boende. Varför skulle alla som inte bor i Botkyrkabyggen subventionera hyrorna för de som bor i hyresrätt?

När man då säljer till någon annan fastighetsägare så är det självklart viktigt att man gör en analys över tänkbara köpare, att de är seriösa och långsiktiga i sitt ägande, att man är ansvarstagande och är villig att vara med att rusta och utveckla bostadsområdet. Det är också viktigt att man som säljande part träffar avtal med köpare som innebär att det är en god affär för båda parter, långsiktigt, att försäljningspriset inte maximeras så att det inte finns utrymme för köparen att kunna genomföra nödvändiga upprustningar.

Alternativet till försäljningar och ombildningar är att vi endast går i mål med att renovera halva beståndet och för att finansiera det blir det mycket kraftiga hyreshöjningar.

När låneutrymmet är maximerat och halva beståndet återstår så kommer det att förfalla, förslummas och det enda som då återstår är rivning.

En sådan utveckling vill åtminstone inte jag se, därför är jag för att utveckla allmännyttan genom att sälja en del fastigheter till ansvarsfulla ägare, att ombilda en del till bostadsrätter, att ombilda några till andelsägarlägenheter, att bygga nytt och förtäta både i egen regi och tillsammans med andra.

Bara så kan vi rädda allmännyttan, bara så kan vi fortsätta att utveckla kommunen där hyresrätten är ett fullgott alternativ till att man äger sin bostad.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

2 svar till “Rädda hyresrätten!”

 1. Andreas skriver:

  Det låter ju som det bästa man kan göra. Men obegripligt att det kunnat gå så här långt. Har Botkyrkabyggen och kommunen under alla år inte haft någon som helst koll på kommande renoveringsbehov. En vanlig husägare kan vänta med utgiften för slitage tills det är dags för renovering genom att då ta ett lån. Ett lån som ökar utgifterna framöver i form av ränta. I ekonomisk grundkurs får man dock lära sig att -kostnaden- för slitage uppstår alltmedan slitaget pågår och det är därför rimligt att hyresavgiften speglar och finansierar detta slitage, dvs att den boende i en hyresrätt betalar för detta slitage kontinuerligt i form av tillägg på hyran. Varför ska efterkommande hyresgäster betala för slitage som tidigare hyresgäster stått för? Med en hyra som tar hänsyn till slitage hade förstås denna situation inte uppstått.

 2. Helena Isaksson skriver:

  Botkyrka kommun som är helägare till Botkyrka byggen har i åratal underlåtit att underhålla bostäderna som vi, skattebetalare, betalar för. Botkyrka Byggen har i åratal dock försett kommunen med utdelning gällande årliga ”överskott”, trots bolagets enorma skulder.

  Detta är misskötsel med ett mycket stort M. Ett annat M (moderaterna) har i alla år varit medskyldiga till vidlyftiga och fullständigt otillbörliga utdelningar.

  ”Utveckla allmän nytta” – skriver Jimmy. Detta är inget annat än en verklighetsfrämmade beskrivning av en skandalöst misskött verksamhet som är kutym i Cirkuskommunen Botkyrka! Skulle vara ngt för Uppdrag Granskning och Kalla Fakta och ev för åklagarmyndigheten och förvaltningsdomstolen…

Kommentera