Fel att höja bidragen till höginkomsttagare

29 juli 2012

Idag 29 juli skriver jag på SVT Debatt om varför det är fel att chockhöja taket i sjukförsäkringen. Här nedan kan du läsa hela artikeln:

Fel att höja bidragen till höginkomsttagare!

Folkpartiet föreslår på SvD Brännpunkt 19 juli höjt tak i sjukförsäkringen. De anser att dagens maximala SGI (sjukpenninggrundande inkomst) motsvarande 27 500 kr är för lite. Ett förslag som alltså enbart gynnar höginkomsttagare på bekostnad av fortsatt höga skatter för låg- och medelinkomsttagare. FP är förvisso konsekventa i sin politik att i första hand gynna högavlönade akademiker – tidigare har de lanserat idén att unga personer med låg utbildning ska nöja sig med en lön på 12 000 kr i månaden.

Lönenivåerna på arbetsmarknaden bör i första hand sättas av parterna själva – arbetsgivare, fackföreningar, arbetstagare. Grunden måste vara utbud och efterfrågan men det bör även finnas en rimlig lägsta-lön, i alla fall om man har en politisk idé om att människor ska kunna försörja sig själva. Jag har svårt att förstå resonemanget att människor ska lönediskrimineras på basis av ålder. Betänk att ingångslönerna i många kommuner redan idag är så låga som c:a 16 000 kr. Folkpartiets och Centerns förslag innebär att personer under 23-25 år ska arbeta heltid för endast c:a 12 000 kr.

När det gäller sjukförsäkringen (och andra statliga ”försäkringar”) så ska de ses som något som underlättar, hjälper och stödjer under en – förhoppningsvis – begränsad period. De behöver med jämna mellanrum ses över, men det får inte blir för lukrativt att inte jobba.

Samma principer borde gälla även vid exempelvis föräldraledighet. Att skaffa barn är ett eget val. Staten tvingar inte någon att bilda familj. Väljer man att bli förälder, innebär det också att man väljer att investera i sitt barn. Vi har en generös föräldraförsäkring i Sverige, vilket är bra. Men den får inte bli för generös, det ska vara en rimlig ersättning så att de flesta faktiskt kan bilda familj. Den är rimlig idag, men mer behöver göras för att män (frivilligt) ska vara mer föräldralediga med sina barn och inte överlåta till sina fruar/flickvänner att ta det ansvaret.

Det egentliga problemet stavas höga skatter. Så länge vi kombinerar hög skatt på inkomst så är det inte rimligt med sänkta bruttolöner. Men det som är det allra viktigaste är ju vilket netto som blir kvar i plånboken och vilken köpkraft det motsvarar. Det får samtidigt inte vara ett självändamål att höja löner och bidrag om skatter och inflation gör hålen i plånböckerna större än innan höjningarna. Staten bör alltid eftersträva låg inflation och verka för sänkta skatter – för alla inkomstgrupper, men kanske särskilt för de med lägre inkomster.

Sjukdom är vare sig frivilligt eller önskvärt men människor måste ta ett större ansvar för sin egen ekonomi och livsstil. Sänk skatterna så att människor kan spara ihop till en egen buffert och se till att samhället har ett grundskydd med en ”rimlig” ersättning.

Om man har en hög inkomst och skaffar sig dyra levnadsvanor så är det inget som skall täckas upp av skattekollektivet. Dyra levnadsvanor får människor bekosta själva. Dagens högsta SGI motsvarar en lön på 27 500 kr/mån. Med 80 % av det klarar man en normal hyra, mat, el, kläder och fritidsaktiviteter. Men vill man ha villa med altan, fin bil och resa utomlands så får man spara ihop till det själv.

Frågan blir då om den allmänna sjukförsäkringen skall betraktas som vilken försäkring som helst, att det som betalas ut i bidrag ska motsvara premien man betalar in – eller – om den skall anses vara ett allmänt skydd så att människor klarar sig om de har oturen att bli sjuka?

Det måste finnas ett tak i sjukförsäkringen och det finns en grundinställning i Sverige att man betalar skatt efter förmåga och får hjälp av samhället efter behov. Det är en bra princip. Det kan inte vara rätt att beskatta hela befolkningen med höga skattenivåer och sedan betala ut stora summor till höginkomsttagare.

Genomsnittslönen 2011 för kvinnor i kommunal sektor var enl. SCB 24 700 kr. Folkpartiets förslag skulle innebära att höginkomsttagare som blir sjuka, skulle få mer i bidrag än vad de flesta vårdbiträden och undersköterskor har i lön när de arbetar heltid. Att sänka skatten på inkomst istället för att med någon slags social ingenjörskonst höja nivåerna i transfereringssystemen, skulle ge människor mer makt över sina egna inkomster. Att bo i en dyr villa, köpa bil o.s.v. är något som är valfritt. Det är inget som skall subventioneras via transfereringssystemen och särskilt inget som skall bekostas av låg- och medelinkomsttagare. Alla människor måste ta större ansvar för sina egna livsval. Man kan inte leva ”hur man vill” och sedan skicka räkningen till alla andra.

Folkpartiet vill med sitt förslag fortsätta att beskatta alla inkomstgrupper högt och samtidigt höja bidragen till höginkomsttagare. Jag vill istället sänka skatterna för alla, vilket främst skulle gynna de som tjänar minst. Jag vill flytta mer makt över inkomsterna från politiker till människorna själva.

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd i Botkyrka kommun

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera