Plantera ett ”barnens träd” i Botkyrka

30 augusti 2012

Idag hade jag förmånen att få träffa Jonas Paulman, en eldsjäl som gjort till sin livsuppgift att verka för en förbättrad situation för barn som har det svårt.

Jonas har själv haft en trasig barndom, har vuxit upp under hårda förhållanden, bott i fosterhem, mm. Som barn tog han ofta sin tillflykt till skogen. Jonas är en av de 688 personer som staten bad om ursäkt och som kommer ges ett skadestånd för att under barndomen utsatts för missförhållanden i barnavården.

Som vuxen har Jonas bestämt sig för att använda sina erfarenheter genom att föreläsa om, och sprida information och kunskap om barn som far illa.

Han vill att alla barn ska ha en värdig uppväxt i enlighet med FNs barnkonvention – som Sverige som land har ratificerat men ännu ej upphöjt till lag.

Bild lånad från Björn Brändewalls blogg (FP) i Kalmar

Ett av projekten som Jonas jobbar med heter ”Barnens Träd”. Det innebär att kommuner, skolor, förskolor planterar ett träd på en lämplig plats, exempelvis en förskola. Man utnämner trädet till ”barnens träd”, fäster en plakett intill med en förklarande text. Man genomför en aktivitet i samband med invigningen, klipper band, barn deltar både under invigningen men också senare i andra aktiviteter, där man pratar om barns rättigheter och fångar upp och hjälper barn som far illa.

Jag tycker att vi borde plantera ett barnens träd i Botkyrka kommun.

Jag tycker att det skulle vara en viktig symbolhandling där vi manifesterar barns rättigheter. Det är också viktigt att samtal om barns uppväxtvillkor förs, både bland kommunens tjänstemän, politiker, i föreningslivet och i skolor och förskolor.

Förutom att det skulle vara ett bra sätt att skänka en tanke till utsatta barn och få upp frågor om barns rättigheter på agendan så är det dessutom inte särskilt dyrt. Kommunen väljer själv vilken typ av träd man vill plantera, var någonstans och på vilket sätt man vill göra detta och Jonas ställer upp helt ideellt och erbjuder sig att cykla från Nynäshamn där han bor till Botkyrka, för att på det sättet också få uppmärksamhet kring frågan.

Detta är en fråga jag tänker driva och försöka göra verklighet av.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera