Vad ingår i ”kommunal kärnverksamhet”?

20 augusti 2012

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, Mångkulturellt Centrum (MKC), Unesco, Barnkonventionen, antidiskriminering, antirasism…

– Är det kommunal kärnverksamhet?

Det finns de som tycker, eller tror, att kommunernas roll enbart är att anlägga vägar, laga trasiga lampor, tillhandahålla förskola och ordna med äldreomsorg, utföra vissa andra gemensamma servicefunktioner.

Men faktum är att kommunen har ett mycket bredare uppdrag än så. I inledningen av kommunallagen står att läsa att kommuner ”skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

Det innebär att kommuner i grunden måste jobba med demokratifrågor, antidiskrimineringsfrågor, jämställdhet, mänskliga rättigheter, m.m., och också ständigt utvärdera och utveckla förhållningssätten gentemot sina medborgare likväl som sina anställda.

Ökad kunskap och förståelse kring människors olika utgångspunkter och levnadsvillkor är nödvändig. Vi behöver kunskap för att kunna utforma politiken, för att kunna rigga den kommunala organisationen för att möta våra medborgare på lika villkor och utefter alla medborgares individuella behov. Vi kan även med de erfarenheter vi samlar på oss, bidra med kunskaper till andra kommuner likväl som nationellt. I det arbetet spelar verksamheter såsom exempelvis MKC en viktig roll.

Låt oss därför slå fast att Botkyrkas arbete med jämställdhet, mot diskriminering, för mänskliga rättigheter, UNESCO, ECCAR, ICC, interkulturalitet och barns rättigheter är kommunal kärnverksamhet – vars syfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Det finns få saker som är så viktiga som att se alla våra medborgare och att tillgängliggöra den kommunala servicen och myndighetsutövningen för alla människor.

Det kommunala uppdraget är alltså mycket större än att laga ett hål i en gata.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera