Klargörande – Botkyrka kommuns donation till Ship to Gaza

14 september 2012

Efter förra veckans nyhetsreportage kring att Botkyrka kommun skänkt gamla böcker till Ship to Gaza så har jag, och flera med mig, fått en del mail och frågor. Det är alltid bra att få respons från människor – även om det inte alltid är positiva synpunkter. Jag har också fått lämna en del kommentarer till media.

För min och Moderaternas del har det varit viktigt att se till den humanitära insatsen snarare än att göra ett politiskt ställningstagande i konfliktfrågan Palestina/Israel. Jag och Moderaternas kommunfullmäktigegrupp valde att inte gå emot förslaget att skänka sådant som vi inte längre har användning för men som är i användbart skick till behövande som bor i Gaza. Moderaterna lämnade därför ett särskilt yttrande när kommunfullmäktige avgjorde frågan.

Yttrandet kan du läsa genom att klicka här.

Vad gäller den formella frågan kring ett politiskt ställningstagande i konflikt-frågan så vill jag vara tydlig med att Moderaterna i Botkyrka inte gjort ett sådant, vilket också framgår av vårt yttrande. Kommuner ska inte bedriva utrikespolitik utan har att förhålla sig till Riksdag och Regering i dessa frågor. Regeringens talesperson är utrikesministern, som också ansvarar för att förmedla och redovisa den svenska regeringens inställning till olika frågor inom ramen för Sveriges förhållande till andra länder, konflikter och händelser i världen. Moderaterna i Botkyrkas ställningstagande i Botkyrka att skänka material till Ship to Gaza bedömer vi inte stå i konflikt med den officiella svenska hållningen i frågan. Här nedan finns ett antal källor med citat, uttalanden av utrikesminister Carl Bildt (M), som också är den person som för den svenska regeringens talan i frågor som rör utrikespolitik.

Du kan också läsa min debattartikel på SVT Debatt genom att klicka här.

Avslutningsvis så ställer jag mig själv frågande till att vissa på allvar kan mena på att en bok med Alfons Åberg på arabiska blir ”till vapen i händerna på Hamas”.

—————————–

SVT’s Aktuellt 31 maj 2010
Om staten Israels angrepp på Ship to Gaza på internationellt vatten utanför landets kust.

”Det visar att man bedriver en i grunden alldeles omöjlig politik i Gaza-frågan, och det måste man ändra.”

/Carl Bildt (M), utrikesminister

—————————–

Svar på skriftlig fråga i Sveriges Riksdag, 2011/12:695

”Peter Persson har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ genom EU och från svensk sida för att fartyget Estelle ska kunna nå sin destination och skyddas mot ett israeliskt angrepp.

Blockaden av Gaza och den humanitära situation som Peter Persson belyser är djupt oroande. Europeiska unionen och Sverige verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas. Regeringen har konsekvent framfört att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas – för humanitär hjälp, handelsvaror och personer. Det är angeläget att humanitära leveranser till Gaza släpps in. 

Enligt folkrätten, och interimsöverenskommelsen mellan Israel och PLO, har Israel rätt att kontrollera om fartyg för med sig gods av icke tillåtet slag. En sådan kontroll ska ske med fredliga medel och på territorialhavet. Regeringen utgår från att både de israeliska myndigheterna och resenärerna endast använder sig av fredliga medel under resans lopp. Israels agerande 2010 på internationellt vatten var inte acceptabelt, vilket den höga representanten Catherine Ashton markerade, å EU:s vägnar, i uttalandet av den 31 maj 2010. Även Sverige reagerade då kraftfullt mot det israeliska agerandet. Det är regeringens uppfattning att Israel bröt mot folkrätten när personer omhändertogs på internationellt vatten, och att det våld som användes inte stod i proportion till situationen.

Om Israel denna gång åtar sig att leverera fartygets humanitära last landvägen får vi anse att kravet på humanitärt tillträde i detta fall har uppfyllts.

Jag vill slutligen uppmärksamma att Utrikesdepartementet, med anledning av säkerhetsläget, avråder från alla resor till Gaza.”

/Carl Bildt (M), utrikesminister

—————————–

Svar på skriftlig fråga i Sveriges Riksdag, 2009/10:824 

”Helén Pettersson i Umeå har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skydda initiativet Ship to Gaza.

Låt mig först framhålla att jag delar frågeställarens oro över den allvarliga humanitära situationen i Gaza. Civilbefolkningen har drabbats hårt av den pågående isoleringen. Det är angeläget att humanitära leveranser, inklusive materiel för återuppbyggnad, släpps in.

Europeiska unionen och Sverige verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas. Vi har konsekvent framfört budskapet att gränserna omedelbart och utan villkor måste öppnas – och hållas öppna – för humanitär hjälp, handelsvaror och personer.

Jag sympatiserar med det humanitära engagemang som jag förstår ligger bakom den resa som organisationen Ship to Gaza nu genomför. Det är inte regeringens uppgift att ha synpunkter på den metod organisationen valt, så länge svensk lag respekteras. Samtidigt kan konstateras att UD sedan länge avråder från alla resor till Gaza, med anledning av säkerhetsläget.

Jag utgår ifrån att seglatsen till Gaza genomförs med fredliga medel och att den bemöts på motsvarande sätt av israeliska myndigheter. Inte heller arbetet för att häva Gazas isolering vinner på att denna situation utvecklas till en konfrontation.”

/Carl Bildt (M), utrikesminister

—————————–

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera