Sverige är inte ett ateistiskt land

27 september 2012

Sverige brukar ofta beskrivas som ett sekulärt land där vi ”skiljt kyrkan från staten”. Att ha ett sekulärt förhållningssätt innebär inte att vi är ”religionsfientliga”.

I början av året inkom det ett medborgarförslag med ansökan om att tillåta böneutrop vid moskén i Fittja (något som också uppmärksammats i SvD).

Omedelbart insåg vi moderater att detta ärende kommer väcka uppmärksamhet. Det väcker känslor och riskerar att splittra medborgarna, där vi riskerar att ställa grupper mot varandra. Därför har vi under våren, sommaren och sensommaren fört samtal över blockgränsen, framförallt med framförallt Socialdemokraterna.

Vi har varit ense om det olyckliga ifall vi skapar en politisk konflikt i frågan. Det är angeläget att vi inte ”politiserar religioner/trosuppfattningar” och delar in de politiska partierna i läger där vissa är för eller emot vissa religioner. Vi har hela tiden varit överens om att vi bör söka finna ett gemensamt svar över blockgränsen, ett svar som också går att motivera – alldeles oavsett om vi landar i ett ”ja” eller ”nej”.

Efter beredande på Samhällsbyggnadsförvaltningen visar det sig att nuvarande skrivning/reglering i detaljplanen saknar stöd i gällande lagstiftning. Därmed så faller hela frågan om ”ansökan/tillstånd”. Det blir märkligt ifall vi i en detaljplan, i ett sekulariserat land skriver in stöd eller förbud för den ena eller andra religionen. Frågan om böneutrop bör därför hanteras som andra s.k. ljudemissioner.

Det finns ingen anledning för Moderaterna att yrka på något som inte har stöd i lagen. Därför har vi heller inte motsatt oss tjänsteskrivelsen, som innebär att man anser medborgarförslaget besvarat. 

Som en konsekvens av detta bör även detaljplanen revideras så att den efter ändringen har stöd i gällande lagstiftning. Om konsekvensen av detta blir att trossamfund, oavsett vilka detta än må vara, bedriver verksamhet som orsakar ljudemissioner, så står det berörda medborgare som stör sig på detta fritt att anmäla detta som störande verksamhet, varpå det får bli en juridisk prövning huruvida det är fråga om störande verksamhet eller ej.

Sverige är inte ett ateistiskt land där religion är förbjudet. Tvärtom vilar det svenska samhället på en rad viktiga pelare såsom yttrandefrihet, tryckfrihet – och – religionsfrihet.

Vi har ett sekulärt förhållningssätt som innebär att vi inte blandar politik och religion. Det tycker jag att vi fortsatt ska slå vakt om.

Även i ett sekulärt samhälle så måste det finnas plats för religion – trots allt så är det många människor som känner trygghet och gemenskap inom sina respektive trosuppfattningar. Därför bör frågan om att tillåta böneutrop eller klockringningar inte fattas i de politiska församlingarna, det är snarare frågor som skall hanteras inom ramen för de regler och föreskrifter som finns rörande ljudemissioner och lokal ordningsstadga som gäller för det avsedda området.

Öppenhet, transparens och likabehandling är andra viktiga principer i Sverige och som bör tillämpas även när det gäller detta.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

5 svar till “Sverige är inte ett ateistiskt land”

 1. Tommy Funebo (@TommyFunebo) skriver:

  Det finns inga principiella problem med att blanda ihop politik och religion i ett fritt samhälle, vilket den ledande libertarianske ideologen Ron Paul visat.

  Om vi nu skulle anta existensen av ett fritt samhälle även i Botkyrka , vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med den svenska modellen till dags dato, skulle jag vilja säga att offentliga böneutrop i Botkyrka riskerar att utgöra förargelseväckande beteende. I sådant fall strider böneutropen med den grundläggande principen om att inte utöva våld mot annan.

 2. Bo Karlsson skriver:

  Om argumentet för att tillåta muslimska böneutrop i Sverige är religionsfrihet så måste böneutropen förbjudas med hänsyn till just religionsfriheten. Böneutrop måste enligt muslimska regler följa viss utformning. Bl.a. måste böneutropet innehålla följande: ”Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Allah”. Detta måste upprepas 2 ggr. Ett böneupprop måste även innehålla följande: ”Det finns ingen gudom utom Allah”. Detta hävdar jag står i direkt strid med religionsfriheten och därför kan böneutrop enligt min mening inte tillåtas.

 3. chainmail skriver:

  De folkvalda i Sverige har helt glömt sina uppdrag och vem de ansvarar inför. Sedan 20 år fyller de helt utan folkligt mandat upp landet med allehanda bidragshjon från den konfliktfyllda muslimska världen för att nu böja rygg inför dem genom att dels låta dem uppföra arabiska, anskrämliga och kulturellt främmande monument över sina erövringar och dessutom nu låta dem skrika ut sina stridsrop över bygden. De folkvalda med de nya moderaberna är med sin oansvariga migrationspolitik fast beslutna att förvandla Sverige till ett nytt Libanon men innan konflikterna kommer ska svensken helt utarmas genom historiens största omfördelning av tillgångar – från svensken till alla välfärdsparasiter. Du Jimmy skulle bli förvånad över hur ofta ordet ”statskupp” kommer upp nuförtiden även bland de som tidigare var inpiskade i den politiskt korrekta destruktiva diskursen nu moderater står för.

 4. Joachim skriver:

  Du säger att man inte ska blanda religion och politik. Har du någon aning om hur Islam är uppbyggt!? Politik och religion är sammansvetsat till ett totalitärt förhållningssätt. Varenda detalj i en muslims liv är styrd av sin religion. Följer du inte detta är du ingen trogen muslim.

  Böneutrop är både ett religöst och politiskt vapen. Vi icke-muslimer ska alltså få höra dessa utrop till bönen när vi inte har samma tro vilket jag anser är både kränkande och störande. Kyrkoklockor har genom åren tystnat mer och mer och hörs knappt längre vilket är bra. Varför ska då Islam tillåtas i motsatt riktning?! Ni rycker på axlarna när ni tillåtåter dessa böneutrop, muslimerna tar det för en vinst emot väst och som en enorm symbolisk landvinning. Som att Norge eller främmande makt reser sin flagga på svensk mark. En krigshandling!

  Ni tror att det kommer att sluta vid ett böneutrop varje fredag? Inom ett år kommer det ett nytt medborgarförslag som kräver utrop fem gånger per dygn, även på natten och det är då ni inser att ni blivit grundlurade! När ska ni förstå att Islam är inte här för att samexistera utan för att skapa en monokultur – den islamiska! Vad som kommer att hända med oss kan du räkna ut.

  Gör om, gör RÄTT!!!

 5. hans björkström skriver:

  En religion, som påbjuder mord på alla som konverterar mot densamma samt mord på
  alla kristna och alla judar ( Källa: Koranen ) bör absolut inte tolereras i en sekulariserad
  demokrati!
  Det faktum att kvinnan i Islam helt saknar fri-och rättigheter ( ej ens arvsrätt ) ifråga-sätter de svenska folkvaldas kompetens, men kanske främst mentala förmåga!
  Hur kan Sverige av folkvalda på grund av krav från primitiva religiösa fanatiker tvingas
  helt avstå från jämställdhet mellan könen och backa över 500 år i utvecklingen?

Kommentera