Måste bli enklare att bygga om hemma

10 oktober 2012

I Botkyrka kommun så bor ungefär 30 000 människor i en hyresrätt. Resterande 56 000 människor bor i bostadsrätt, radhus eller villa. Alla kommuner i Sverige har s.k. ”planmonopol” vilket innebär att det är kommunen och de politiskt förtroendevalda som bestämmer var man får bygga och hur man får bygga (inom lagens råmärken förstås).

Det finns en tendens att politiker, av alla färger, i allt större utsträckning vill bestämma allt mer detaljer kring byggnationer.

Man nöjer sig alltså inte med att sätta upp spelreglerna, man håller på och petar och lägger sig i rena småsaker som jag tycker att människor borde få bestämma över själva. Till råga på allt har man kraftigt höjt taxorna (avgifterna) för att pröva bygglovsförfrågningarna – troligen för att kunna finansiera den allt mer omfattande kommunala verksamheten.

Vi moderater vill minska politikernas makt och istället låta människor själva få bestämma mer över hur de vill leva sina liv.

Vi vill förenkla för de medborgare som vill göra om- och tillbyggnader av sina altaner och uterum. Kommunen bör ta fram ett särskilt ramverk med tydliga regler och riktlinjer för enklare om- och tillbyggnader.

Om man som Botkyrkabo håller sig inom detta ramverk, så menar vi att det, i de allra flesta fall, bör räcka med att man anmäler åtgärden i efterhand och att man sedan får betala en låg avgift för den administrativa hanteringen av ärendet.

Vi vill att människor ska trivas och vilja bo kvar i sitt hus och i vår kommun.

Om Botkyrka kommun uppfattas som för stel, med arrogant bemötande och med höga, eller högre bygglovsavgifter än våra grannkommuner (dessutom ofta med lägre skattesatser) så riskerar vi att tappa såväl befintliga som framtida Botkyrkabor.

Vår ambition är också att kommunens detaljplaner ska vara mer tillåtande kring bygglov än vad som är fallet idag. Detta bör gälla alla kommundelar, så ens egna möjligheter att själv kunna påverka och förändra sitt boende ska bli mycket större än idag

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera