Varför krav på kollektivavtal är fel

19 oktober 2012

I september 2012 fällde Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Tullingepartiet den styrande majoritetens (S+V+MP) förslag om ny upphandlings- och inköpspolicy.

Avgörande var kravet om kollektivavtal.

I kommunallagen finns ett s.k. ”minoritetsskydd” vilket innebär att om minst en tredjedel av alla fullmäktigeledamöter anser att ett förslag har för dåligt underlag och innehåller felaktigheter som måste rättas till, så kan man ”återremittera” förslaget genom en s.k. ”minoritetsåterremiss”.

Själva poängen med en minoritetsåterremiss är att göra det möjligt för den styrande majoriteten att korrigera felaktigheten innan ärendet kommer tillbaka för beslut. Du kan läsa vår återremiss genom att klicka här.

I detta fall handlade det om en uppdatering av Botkyrka kommuns upphandlings- och inköpspolicy. Det som var bärande i att vi valde att gemensamt fälla och återremittera förslaget var att det innehöll några saker som vi ansåg måste justeras innan vi kan fatta beslut i ärendet.

Den största felaktigheten var att man skrivit in ett krav om att alla som vill göra affärer med kommunen måste ha ett s.k. kollektivavtal.

Det är sig inget ”fel” med kollektivavtal, tvärtom är det något som många gånger är bra. I kollektivavtalet regleras arbetsvillkor, löner, mm. för de som jobbar i företaget. Men kollektivavtal är något som är frivilligt för företag att teckna. Det finns exempel på arbetsgivare som har minst lika bra villkor – eller ännu bättre villkor – än vad som stipuleras i kollektivavtalet. Då känns det fel att kräva av dem att de ska teckna ett avtal som är helt onödigt.

Det finns också företag som inte vill och inte anser sig behöva kollektivavtal. Exempel på det är mindre företag med få anställda, kanske familjeföretag där de egna familjemedlemmarna arbetar.

I Botkyrka kommun finns det många små företag, många egenföretagare och många familjeföretag. Med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets krav på kollektivavtal så blir det omöjligt för dessa företag att få utföra arbeten åt kommunen. Det är inte lönt för dem att ens lägga anbud eftersom de blir bortsorterade i upphandlingsförfarandet direkt – eftersom de saknar kollektivavtal.

Vi i oppositionen värnar de små företagen i vår kommun. Vi tycker att det är viktigt att förbättra det lokala näringslivsklimatet och göra det möjligt för alla våra småföretagare att kunna lägga anbud som leverantörer till kommunen.

Vi ska ha i åtanke att Botkyrka kommun köper in tjänster för över 1 miljard (ett tusen miljoner) kronor varje år.

Vidare är det inte heller förenligt med svensk lagstiftning att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Kommunen har så sent som 2010 fått anmärkning av Konkurrensverket av just det skälet.

Kommunen ska följa lagen och inte hitta på egna lagar bara för att det faller den socialistiska majoriteten bättre på läppen. Läs konkurrensverkets beslut från 2010 genom att klicka här.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera