Välfärd på entreprenad

13 januari 2013

Klarar kommunen ensam och på egen hand sina allmännyttiga uppdrag? Inom alla områden? Kommer kommunen ensam i framtiden att kunna leva upp till de politiska välfärdsambitionerna? Kan vi höja våra välfärdsambitioner genom att låta externa aktörer vara med i arbetet, dvs. exempelvis genom s.k. ”sociala” företag och organisationer likväl som ”privatägda” företag?

Jag är övertygad om att vi får bättre kvalitet och mer verksamhet för pengarna om vi låter andra än bara kommunen leverera välfärdstjänster.

På köpet får vi dessutom ett bättre fungerande näringsliv och mer valmöjligheter för brukarna. Med mindre politikermakt ger vi större frihet till medborgarna och mer inflytande för de som arbetar i verksamheterna, att själva kunna påverka både lön och karriärutveckling.

De senaste åren har många röster höjts för s.k. ”sociala företag” som ett alternativ till privatägda välfärdsverksamheter. I grunden handlar det om föreningar eller stiftelser som bedriver välfärdsverksamhet – som de säger – utan vinstintresse. Det är iofs. en sanning med modifikation, eftersom ”vinsten” i de här fallen går till deras ”förening” eller ”stiftelse” snarare än aktieägare. En stor del av vinsten – sägs också – återinvesteras i verksamheten.

Det är absolut inget ”fel” med sociala företag, men det är faktiskt inte ”fel” med privatägda företag heller.

Båda fyller sin funktion och vi ska vara på det klara med att vi faktiskt behöver privatägda företag som också går med vinst – det är det som i förlängningen skapar ekonomisk stabilitet och tillväxt och är det som i sin tur lägger grunden för den välfärd vi har idag.

Vi måste våga släppa in externa aktörer i välfärdssektorn, vi måste se och värdera den samhällsnytta som kan genereras med hjälp av externa aktörer, exempelvis sociala företag. För att få ett bättre fungerande lokalt näringsklimat (utan att strida mot LOU) så kan vi i kravställningarna vid upphandlingar ställa krav på tex. inställelsetid, miljöpåverkan (tex. mängd co2 per levererad vara) osv. Detta gynnar indirekt det lokala näringslivet alternativt att långväga entreprenörer som vill vara med och lägga anbud etablerar sig i vår kommun eller i vår närhet.

Det får inte anses ”finare” att samarbeta med s.k. sociala företag jämfört med konventionella, privatägda, vinstdrivande företag.

Det får inte uppstå någon ”gräddfil” där s.k. sociala företag per automatik har företräde framför andra aktörer. Vi ska alltid pröva alla anbudsgivare på samma sätt och alla ska ges samma villkor vid upphandlingarna.

Men det får aldrig vara ett självändamål att ”lägga ut” alla verksamheter på entreprenad. Vid varje tillfälle skall kommunens egna verksamheter prövas mot marknaden, i vissa fall kommer det säkert att innebära att det mest ekonomiska, effektiva eller samhällsnyttiga är att bedriva verksamheten i kommunal regi.

Moderaterna är inte ett populistiskt parti som benhårt står för det ena eller det andra, eller som vänder kappan efter vinden beroende på vilket håll det blåser.

Vi är måna om skattebetalarnas pengar och medborgarnas rätt till god kvalitet i välfärden. Därför vill vi alltid vara öppna för att pröva kommunal verksamhet mot marknaden – för det handlar om att vi vill få mest verksamhet och kvalitet för varje skattekrona. Det är det som är det viktiga, inte i första hand vem som utför verksamheten,  om det är ett socialt eller privatägt företag eller om det är kommunen själv.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ett svar till “Välfärd på entreprenad”

 1. hans björkström skriver:

  Kommenterar sista stycket i inlägget!
  -Vi är måna om skattebetalarnas pengar-! Bra! Men hur kommer det sig, att
  en somalisk 3.barnsmor får 16.000kr efter hyresbetalning och en svensk
  dito erhåller endast 7.800 kr efter hyresbetalning? Är svenskar sämre eller enklare att diskriminera?
  Ett moderat kommunalråd understödd av många andra moderata och även
  andra partiers kommunalråd vill göra uppror, vill få till stånd en seriös debatt om invandringens kostnader och konsekvenser!
  Reinfeldt just nu på inköpsrunda, köper tänger för att kunna ta i dessa hemska
  moderata och andra allianspolitiker med frontkontakt!

  Vänligen Hans Björkström

Kommentera