Förtydliganden kring böneutrop i Fittja

24 februari 2013

Inte helt oväntat så har vi som är politiskt aktiva (oavsett parti) fått en del mail och telefonsamtal som rör hanteringen av medborgarförslaget om böneutrop. Självklart är det så att de som är mest rabiata motståndare på olika sätt beskriver sin avsky eller försöker provocera fram respons på olika sätt.

Då är det viktigt att vi är tydliga med vad som faktiskt beslutats, vad det grundar sig på och varför, samt att räta ut en del frågetecken som kan uppstå när saker tas ur sitt sammanhang. Ett exempel är att några menar på att Moderaterna uppmanar människor att flytta när det i själva verket (i en twitterkonversation mellan, nota bene, en ateist och den politiske sekreteraren) konstaterades att man själv väljer var man vill bosätta sig.

Moderaterna uppmanar inte någon att flytta, viktigt att få detta sagt.

Vidare är det så att vi som politiker i Botkyrka kommunfullmäktige inte fattat beslut om att bevilja böneutrop. Vi (läs: kommunen) har efter noggranna genomgångar kommit fram till att det inte är ett kommunalpolitiskt beslut att avgöra ifall böneutrop skall tillåtas eller inte.

I Sverige har vi inga lagar och regler som gör skillnad på religioner – tvärtom har vi lagar och regler som innebär att vi ska behandla alla lika.

Kommunens tjänstemän har tillsammans med jurister och SKL landat i att det i svensk lag inte finns några hinder för böneutrop i den lagstiftning som faktiskt gäller idag. Därmed kan Botkyrkas kommunfullmäktige varken bevilja eller avslå en ansökan om att få göra böneutrop. Därav beslutet att anse medborgarförslaget besvarat och med hänvisning till att böneutrop är en tillståndspliktig verksamhet och som kräver tillstånd från polisen.

Om man som medborgare bor i närheten av någon ljudemission som man anser störande så har man all rätt att klaga på det. Det kommer då att prövas mot den lagstiftning som finns och som gäller för alla.

Om det är så att klagomålet inte vinner gehör, dvs. att ljudemissionen bedöms ligga inom de lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga så får man acceptera det. Precis som med allting annat så kan det vara så att en enskild person har en annan uppfattning än vad lagen säger. Om man har synpunkter på det så får man verka för att lagen ändras. Det är så vårt samhälle fungerar.

Personligen kan jag förstå att man kan uppleva det som störande med böneutrop om man bor i närheten. På samma sätt kan jag förstå att man kan uppleva det störande med kyrkklockor om man bor nära en kyrka.

Man kan för övrigt även uppleva det som störande med ljud från industri eller lastbilar om man exempelvis bor nära en väg. Man kan också störa sig på grannar som spelar hög musik eller har ljudliga fester.

För allt detta finns lagar, regler och föreskrifter. Om det som är störande bedöms strida mot dessa så ska de upphöra. Om inte, så får man acceptera dem. Bor man i ett samhälle i närheten till andra människor så måste man acceptera vissa ljudemissioner.

I vårt öppna samhälle ska alla människor få ha sin plats, bli bedömda och bemötta på lika villkor, oavsett etnicitet, kulturell bakgrund, kön, osv.

Jag är för egen del glad i att vi har landat i just det svar på Medborgarförslaget som vi gjorde i kommunfullmäktige. För det innebär att vi som politiker inte gör skillnad på människor, etniciteter och trosuppfattningar.

En del som hört av sig skriver saker som att böneutrop är ”en provokation mot svenskar” osv.

Som avslutning vill jag då bara skicka med att man då har fel ingång i sina argument när man ställer ”svenskar” mot ”muslimer”.

Med ordet svensk så utgår jag då ifrån att man menar ”etniciteten svensk”. Och det blir märkligt när man ställer en etnicitet mot en trosuppfattning.

Även svenskar kan vara muslimer.

Precis som de kan vara protestantiskt kristna, ortodoxa, katoliker, ateister, judar eller ha någon annan trosuppfattning.

Man kan inte utgå ifrån att ”alla svenskar” är protestantiskt kristna och medlemmar i Svenska kyrkan och som är emot andra trosuppfattningar – för så ser verkligheten inte ut.

Om man ändå gör det så kan jag informera om att företrädare för Svenska kyrkan uttryckt sig positiva till att låta moskén få ha sitt böneutrop, med motiveringen att de har sina kyrkklockor.

Man snubblar alltså på eget grepp i hela sakargumentationen när man väljer att ställa ”svenskar” mot ”muslimer”.

För övrigt tycker jag att det är tragiskt när man utmålar människor som råkar se annorlunda ut än sig själv eller som ber till en annan gud än sig själv som ett hot mot ens egen existens.

En annan, men kanske ack så viktig, reflektion är att de flesta som hört av sig och utrycker sin negativa syn på islam, muslimer och frågan om böneutrop inte själva bor i närheten av det aktuella området, ofta bor de inte ens i kommunen. Vi har tom. fått brev som är postade i Frankrike (!) i vilka man spyr ut sin avsky mot islam och muslimer.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

11 svar till “Förtydliganden kring böneutrop i Fittja”

 1. Ola Byström skriver:

  Jag har oerhört svårt att förstå varför moderaterna i Botkyrka går en så kvinnoförtryckande religion till mötes. En politisk religion som går att jämställas med nazism på en oerhört massa punkter.

  Detta är en sorgens dag, varför har ni gått med på detta? Hatar ni jämställdhet?

 2. Jimmy Baker skriver:

  Gått med på vad? Följa lagen? Läs blogginlägget igen, och läs hela inlägget.

 3. Ola Byström skriver:

  Så detta är inte att uppmana folk till att flytta om man inte tycker om De Nya Moderaternas politik?

  http://www.friatider.se/m-gilla-boneutrop-eller-flytta

  Ni är svenskfientliga!

 4. Per skriver:

  Ärligt att släppa igenom ett sådant här förslag är en ren förolämpning mot det sekulära samhälle vi kämpat för!,går detta igenom så kommer Sverigedemokraterna att få ännu fler röster valet 2014 eftersom detta vansinniga krav kommer att ställas på andra ställen där dessa kvinnoförnedrande moskeer finns.
  Innebär inte religionsfrihet friheten att slippa bli på prackad div religiösa dumheter!!.
  Hoppas verkligen Polisen har balls nog att kategorisera detta som onödigt buller.
  Säger bara skäms på er förrädare.
  Förväntar mig inte att detta får stå kvar.

 5. Adam skriver:

  Förstår inte hur ni tänker, detta kommer enbart att leda till att SD får ännu mera röster. Ni vågar inte ta kampen mot Islam. Vilken kamp undrar ni? Ja ni kanske borde ställa er frågan varför det ej finns några kvinnliga imamer och varför det endast är män som utför böneutrop från mineraterna.
  Ärligt, är ni så blinda som ni verkar? Religionsfrihet visst, men någon måtta får det vara.

 6. Mahmoud Aleili skriver:

  svar till ola byström : att säga att islam är en kvinnoförtryckande religion och en religion som dessutom kan jämställas med nazism är som att påpeka att alla religioner är förtryckande så fort det finns regler och lagar? läs om islam och förstå själva innebörden så får du se själv att det inte är som media påpekar. jämställdhet handlar väl om att ALLA är lika mycket värda och att man får vara hur man vill så länge det inte kommer till annans skada? rätta mig gärna om jag har fel. att folk utövar islam på fel och kvinnoförnedrande sätt är ett individuellt val så som vilken religonsutövare som helst går igenom. dra ej alla över en kam tack.

 7. Mahmoud Aleili skriver:

  att acceptera och respektera andras val och livssätt är inte svenskfientlighet. tro och religion har ingenting med svenskfientlighet att göra.

  vakna! du lever i en demokrati.

 8. Per skriver:

  Mahmoud Aleili!.
  Den dagen ni muslimer behandlar era kvinnor/flickor lika jämlikt som vi i det svenska samhället den dagen vi kanske accepterar er!!.

 9. Per skriver:

  Kommentar till det konstaterade jävs situationen som du satt dig i ang beslutet i Fittja!!!.

  http://avpixlat.info/2013/04/12/dessa-godkande-boneutropen/

  Har du nån skam i kroppen så ska du omedelbart avgå som politiker..

 10. hans björkström skriver:

  Målet är nått! Muslimska böneutrop snart i hela landet!
  Shariapolitiker i riksdagen ( WABERI M ) och AlQaida- sossen OMAR MUSTAFA, som redan 2011 ville skicka JAS-eskadrar att bomba Israel ( hade varit ett s.k. kamikaze-uppdrag då Israel tar ner allt som kommer=världens bästa jaktpiloter!)

  Antingen stoppas vidskepelsens vansinne ( ISLAM ) nu i Sverige eller islamiseringen genomförs fullt ut och Sverige upphör på sikt som nation!

  Hans Björkström

 11. hans björkström skriver:

  Jag började skolan 1951! Vem kunde då tro, att Sverige skulle upphöra som kristen självständig nation redan år 2020!
  Kan Sverige någonsin mer bli ett svenskt land, en hemvist åt svenska män och kvinnor?

Kommentera