Polisens påstådda ”jakt på papperslösa” i Stockholm

27 februari 2013

lagbok_klubbaDen senaste tiden har det pågått en debatt i media med påståenden om att Polisen ”systematiskt jagar papperslösa” bland annat i tunnelbanan i Stockholm.

Det kan naturligtvis ha förekommit händelser och situationer som är olyckliga och jag kan naturligtvis inte svara för någon enskild händelse, men jag tycker ändå att debatten bör nyanseras.

För det första så har vi reglerad invandring i Sverige. Det innebär att det finns regler och villkor som måste uppfyllas för att en person som är medborgare i ett annat land ska få rätt att uppehålla sig eller bosätta sig i Sverige.

Den reglerade invandringen innebär att om en person inte uppfyller villkoren, så ska den personen resa hem till sitt hemland.

Polisens arbete med den s.k. ”inre utlänningskontrollen” utgår från vad som står skrivet i Utlänningslagen samt Rikspolisstyrelsens författningssamling. På senaste Polisstyrelsesammanträdet redogjordes för detta arbete genom en skrivelse signerad av Peter Nilsson, chef för gränspolisavdelningen.

I skrivelsen står bl.a. att

”Gränspolisen övervakar att personer inte vistas eller arbetar i landet utan rätt tillstånd och efterspanar personer som fått beslut om avvisning eller utvisning. Gränspolisavdelningen bedriver sitt arbete i hela Stockholms län och där människor befinner sig, till exempel i tunnelbanan”.

Det är viktigt att polisen har en stor portion hövlighet, ödmjukhet och ett lugnt uppträdande, då flera av de som kontrolleras kan antas ha andra erfarenheter från poliser i sina hemländer.

I Sverige finns det också ett politiskt beslut som innebär att alla människor som befinner sig här har rätt till vård, och om man är barn har man rätt till skolgång.

Det i sin tur innebär att polisen av etiska skäl inte aktivt bör eftersöka personer exempelvis på sjukhus, vårdcentraler eller i skolor. Enligt gränspolisen gör de heller inte det, även om det rent formellt inte finns några hinder från att göra det.

För att avrunda: Polisen har faktiskt ett uttalat uppdrag att arbeta med ”inre utlänningskontroll” – dvs. kontroll om personer som inte är svenska medborgare har rätt att uppehålla sig i landet. Det är en viktig del av den reglerade invandringen som jag också tycker att vi ska stå upp för. Påträffas då personer som inte har rätt att vara här så ska de resa hem.

Sen kan jag förstå att det finns personer som har synpunkter på detta, kanske mest troligt för att de egentligen är emot en reglerad invandring och istället skulle vilja se att vi hade fri invandring till Sverige.

Men det är ju en annan fråga – som jag dessutom inte tror har stöd hos en majoritet av svenska folket, oavsett varifrån man har sina rötter.

En annan orsak till att man kanske kritiserar gränspolisens arbete kan vara att man endast har tagit del av rapporteringen av enstaka händelser – som mycket väl i en del fall kan stämma. Men då köper man den aktuella mediabilden utan att sätta sig in i frågorna på djupet.

Man bör så att säga försöka att se båda sidorna av myntet innan man beslutar sig för vad som är rätt eller fel.

I detta så vill jag för egen del uttrycka att jag har ett stort förtroende för Polisen och polisens arbete och utgår ifrån att de gör sitt bästa i att utföra sitt uppdrag – samtidigt som jag är övertygad om att ansvariga inom polismyndigheten självklart tar tag i problemen om felaktigheter trots allt begås.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

6 svar till “Polisens påstådda ”jakt på papperslösa” i Stockholm”

 1. Johan L skriver:

  Du skriver att du inte kan svara för enskilda händelser.
  Men de enskilda händelserna börjar bli betydligt fler för att kunna konstateras som just enskilda.
  Dessutom är varje enskild händelse en eller fler människor.
  Och just i denna stund, rapporteras på twitter hur gränspolisen stod utanför BUP i Hornstull och kontrollerade id-handlingar på barn som är i behov av hjälp.
  Grattis till ett blogginlägg som, antingen påvisar ditt enorma avstånd till verkligheten eller din brist på medmänsklighet.
  Tänk igenom problematiken en gång till.
  Med hopp om en bra dag.
  /Johan

 2. Tanvir Mansur skriver:

  Hej, Jimmy!

  Om det är så att du inte är tillräckligt insatt kan jag hjälpa dig med lite sammanfattningar av ”de enskilda fallen” här nedan! 🙂

  ABC intervjuar en poliskonstapel som erkänner att de tittar på ”utländskheten” hos individer i T-Centralen:
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/protester-mot-polisens-id-kontroller-i-t-banan
  – De som vi kommer på exempelvis här, som är utländska, kontrollerar vi id och om de får vara i landet, säger polisinspektör Patric Josefsson.
  – Det kan nog uppfattas av allmänheten som att vi går på människor av utländsk härkomst oftare. Men det är ju för att polismyndigheterna har satt upp de här målen. Och då måste vi ju gå på den gruppen av människor, säger Patric Josefsson.

  Professor Jerzy Sarnecki säger att det är oundvikligt att använda sig av etnisk diskriminering vid inre gränskontroller i tunnelbanan:
  http://www.skanesfria.nu/artikel/96452
  – Ska det ifrågasättas så måste man ifrågasätta hela lagstiftningen och inte polisens agerande. Jagar man utlänningar är det klart att det också leder till etnisk diskriminering. Det är de indikatorerna man har att gå på.

  Gonzalo Munoz fick uppvisa ID trots att det inte förelåg någon misstanke:
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/id-kollades-av-polis-for-att-han-ser-utlandsk-ut
  Poliskonstapeln (Patric Josefsson) säger dessutom att de har rätt att kolla leg utan att de har sett att personen i fråga har ”plankat” (01:05 i ABC-klippet):

  Kan ni göra en sån inre utlänningskontroll även om personen inte har plankat, eller om ni inte har sett att personen har plankat?
  – Ja, det har vi rätt att göra, säger Patric Josefsson.

  Aftonbladet intervjuar kritiska gränspoliser, här är ett citat från en av dem:
  – Som grund för så kallade inre kontroller måste man ha en grundad misstanke om brott. Här är enda grunden utseende. Det är rena Stasi-fasonerna.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16309056.ab

  9 av 10 i ID-jakten har rätt att vistas i Sverige, dvs 9 av 10 är felaktigt kontrollerade personer då det inte har funnits en misstanke om avsaknad av svenskt ID.
  http://www.metro.se/nyheter/9-av-10-i-polisens-id-jakt-har-ratt-att-vistas-har/EVHmby!PMA3fueKtO7g2/
  Kan du garantera att ingen kontrolleras på grund av utseende och språk?
  – Nej, jag kan naturligtvis inte garantera det. Men regelverket är tydligt.

  Kontroller i T-banan kan vara brott mot folkrätten
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kontroller-i-t-banan-brott-mot-folkratten_7945848.svd
  ”Ingen ska behöva räkna med att bli tillfrågad om uppehållstillstånd när man reser i tunnelbanan, lika lite som man ska behöva räkna med att en polis kommer fram till en när man sitter på en parkbänk och frågar på måfå om man har begått något brott. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har slagit fast dessa grundsatser i flera fall.”

  Några enskilda fall och vittnesmål, utöver Gonzalo Munoz ovan:
  https://www.facebook.com/angela.romero.52056/posts/10151326360775897
  http://morenofederico.blogspot.se/2013/02/har-du-kopt-passet-pa-gatan.html

  Hoppas det här var hjälpsamt! Hoppas du gör en bättre bedömning av problematiken och får en mer nyanserad förståelse av frågan.

  Med vänliga hälsningar,
  Tanvir Mansur

 3. hans björkström skriver:

  Hej Jimmy,
  man talar om 60.000 illegala i Sverige och amnesti krävs från allianspartier!
  SKULLE DESSA ILLEGALA BEVILJAS LIVSLÅNGA FÖRSÖRJNINGSSTÖD ( OCH GIVETVIS put ) så vore den s. k. reglerade invandringen historia!

  Ha det bra med böneutrop på arabiska, hoppas du bor på säkert avstånd! Eller
  är du fanatiskt troende muslim med gotländsk mor? Så icke tror jag!

 4. Henke skriver:

  Återigen HANS!!

  Kryp tillbaka under den sten du kom ifrån!

  Dina inlägg är bara tidskrävande och fyller ingen funktion överhuvudtaget!

  Kan du inte bespara oss den tiden, istället för att att stjäla det från oss?

  Vår tid är för dyrbar!!!!

 5. hans björkström skriver:

  Hej Henke,

  du bör ta itu med AFA-våldsvänstern och dina övriga kommunistkompisar och
  kanske börja med att åtminstone ta avstånd ifrån GULAG med 65 miljoner mord

  Förstår nu, att marathonmorden i Boston gav dig som troende muslim en kick
  och att du drömmer om fler sådana fega attentat mot normala människor!

  Du skriver: ” Vår tid är dyrbar!!!” Pysslar du med lömska spikbomber i källaren?
  Och störs över oliktänkande, som irriterar dig i ditt bombtillverkande?

 6. hans björkström skriver:

  Hej igen Henke,

  dina formuleringar utesluter helt yttrandefrihet och därför grupperar jag in dig
  i AFA-vänstern, som har åsiktsförtryck som sitt adelsmärke!

Kommentera