Polisens synlighet måste öka

22 februari 2013

poliser_uteVi har gått till val på fler poliser och att polisen ska vara ute mer bland medborgarna, de ska synas i samhället. Det är det mandatet har vi fått från medborgarna. Om poliserna blir fler och synligheten ökar, så ökar också mest troligt människors upplevda trygghet.

Det är nog så viktigt och något jag är övertygad om spelar roll för människor. Mycket är vunnet om människor känner större tillit och trygghet där de vistas och där de bor.

Man kan dock notera att det finns lite olika åsikter kring synligheten, hur den skall mätas osv. Men från Alliansen i Polisstyrelsen är vi tydliga: vi kräver att polisen blir mer synlig ute i samhället och vi kräver också att det utarbetas former för att mäta synligheten!

De som ifrågasätter betydelsen av synlighet menar, förutom att det är svårt att mäta, att det inte vetenskapligt går att bevisa att högre grad av synlighet minskar mängden brott i samhället. Det finns även poliser som ifrågasätter betydelsen av synligheten med motiveringen att polisens syfte är att lösa faktiska brott.

Men det spelar ingen roll.

Alldeles oavsett uppklarandeprocenten (andel brott som klaras upp) så är den upplevda tryggheten – eller otryggheten – enormt viktig. Dessutom är polisens närvaro viktig för det förebyggande arbetet. Jag och många med mig är övertygade om att desto vanligare och naturligare det blir med polisens synliga närvaro i samhället så har det en preventiv effekt på människor som har en benägenhet att begå brott.

Därför är synlighetsmål viktiga.

Det är för människorna vi finns till. Både politiker och poliser. Eftersom många uttrycker att det är viktigt att polisen skall finnas till hands och vara synliga så är det något vi måste leva upp till. Det behöver inte nödvändigtvis stå i motsatsförhållande till att de också finns tillgängliga när brott begås. Det måste gå att kombinera!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

2 svar till “Polisens synlighet måste öka”

 1. hans björkström skriver:

  Polisen agerar inte ens om de får full bevisning ( video, foton, gps osv ) enligt
  SVT debatt. Med 600% invandraröverrepresentation betr. grov kriminalitet
  är detta faktum en katastrof/ folk anmäler inte brott längre, är meningslöst!!

  Sverige har över 200 otrygga ghetton där arabiska talas ( ej svenska språket )
  och Botkyrka är ett sådant ghetto, bara en muslim känner sig hemma där!
  Tänk om det fanns en resetknapp! Ett tryck och vi vore åter till 1976 före massinvandringen! Vilken tanke! Men det blir utlandsflytt!

 2. hans björkström skriver:

  I Dalarna har man ( på grund av massinvandringens kostnader ) av 17 polisstationer lagt ner 14 stycken!
  Polisens synlighet är t.ex. i Falun obefintlig, i Borlänge är man däremot tvungen att öppna en polisstation i Tjärn ängar ( = Rosengård/Rinkeby/Fittja ungefär )
  för att åtminstone registrera 100-tals somaliska brott per vecka!

  Kan det vara så, att 7 partier först vill demontera Sverige helt och hållet för att
  sedan återuppbygga landet? Varför i så fall?

Kommentera