En ansvarsfull bostadspolitik

25 maj 2013

Som de flesta vet står allmännyttan i Sverige inför stora upprustningsbehov. Behoven är så stora att man har svårt att klara situationen på egen hand. Frågan är hur dessa utmaningar ska mötas?

Botkyrkabyggen har idag närmare 12000 bostäder. Av dessa är 85% ”miljonprogram” som måste renoveras de närmsta åren. Kostnaden beräknas till ca 7 miljarder.

För att klara det behöver flera saker göras. Dels måste allmännyttiga hyresvärdar, inkl Botkyrkabyggen, våga pröva tanken att sälja en del av fastigheterna till andra hyresvärdar, dels kan en del ombildas till bostadsrätter, under förutsättning att de boende vill detta.

När kommunen säljer en del av bostäderna i Alby är det viktigt att köparna är seriösa och långsiktiga i sitt ägande, att de är ansvarstagande och även villiga att vara med att rusta upp och utveckla bostadsområdet. Hyreshöjningar är på sikt oundvikliga, men frågan är om de i så fall ligger på en rimlig nivå.

Vi vill att fler ansvarsfulla hyresvärdar får upp intresset för Botkyrka. Vi vill att valfriheten ökar, att människor får ett större utbud av bostäder och fler upplåtelseformer att välja mellan, att fler får möjlighet att äga sin bostad genom ombildning till bostadsrätter och gärna ett större inslag av ägarlägenheter.

I stadsbyggnadsidé ”Framtid Alby” öppnas nya möjligheter för områdets utveckling. Större valfrihet genom förtätning, fler hyresrätter och bostadsrätter, men även en förnyad miljö med bättre uppväxtvillkor för flickor och pojkar.

Genom att föra en ansvarsfull bostadspolitik där vi inte automatiskt säger nej till olika upplåtelseformer och där vi bejakar människors egen vilja och förmåga att bidra till utvecklingen kan vi fortsätta att utveckla kommunens bostadsområden.

Hyresrätten är viktig och kommer att vara viktig även i framtiden för att kunna möta människors och arbetsmarknadens behov av bostäder. Samtidigt måste fler få inflytande över sitt eget boende, genom att kunna välja bland olika hyresvärdar likväl som att själv äga sin bostad.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Ett svar till “En ansvarsfull bostadspolitik”

 1. hans björkström skriver:

  För 95% av invandrarkontrakten för hyresrätter är socialtjänsten hyrestagare?!
  I Katrineholm enl. det socialdemokratiska kommunalrådet står SOC. för 100%
  av alla somaliska hyreskontrakt! Ändå har somalier vräkts pga. exkrement i hissar och trapphus samt olidlig ljudnivå 24 timmar/dygn!

  När det gäller bilbränder, så verkar Husby vara på gång nu med c:a 250 stycken!
  Har Botkyrka tappat fotfästet? Kanske en kampanj med gratis tändstickor till lovande muslimer och rejält med bensin kan hjälpa?

  Kör hårt, gör något!!!

Kommentera