Populism = politisk trovärdighet?

28 juni 2013

populistpartiposterFörsäljningen av lägenheterna på Albyberget handlar inte om att kasta ut något eller någon. Det handlar om att ge allmännyttan möjlighet att överleva och utvecklas.

Under många år har det diskuterats kring hur allmännyttan ska klara av de renoveringar och upprustningar som behöver göras, inte bara i Botkyrka utan runt om i hela Sverige.

I Botkyrka har vi en närmast unik situation, hela 85% av alla bostäder i det allmännyttiga Botkyrkabyggens bestånd är byggda under en mycket komprimerad period på 10 år, mellan åren 1965-1975. I antal handlar det om ca 10 000 lägenheter av totalt strax under 12 000.

Upprustningsbehovet för de 10 000 lägenheterna beräknas till mellan 7 och 8 miljarder kronor. Det är en en oerhört stor utmaning när man samtidigt behöver bygga fler bostäder – vi vet alla att det råder bostadsbrist i Stockholms län.

Att vara förtroendevald innebär att man måste vara beredd att ta ansvar. Förtroendevalda, oavsett om man sitter i kommunfullmäktige eller i en kommunal nämnd, är skyldiga att för kommunens och medborgarnas bästa, fatta beslut baserat på fakta och utifrån de förutsättningar som finns. Sitter man i en bolagsstyrelse har man även ett ansvar att agera för bolagets bästa – dvs. vad som är bäst för bolaget affärsmässigt. Detta oavsett om bolaget ägs av det offentliga eller är privatägt.

Man kan inte ducka för problem som uppstår och man kan inte sticka huvudet i sanden när det blåser. Det är inte att ta ansvar.

Den senaste tiden har vi sett hur personer från olika partier, inklusive mitt eget, som valt att ignorera den verklighet som råder, ignorera de fakta som finns, ignorera de utmaningar vi har. Kort sagt, de har valt att spä på den oro som människor uttryckt och de har aktivt valt att ta den enkla vägen och låtsas om att man inte behöver göra något: – det löser sig säkert ändå, och på köpet kan man fiska lite röster i sann populist-anda.

Vi är många som har en stor respekt för det engagemang och den tid som nätverket Alby är inte till salu har lagt ned på sin namninsamling mot försäljningen av lägenheterna på Albyberget. Inte minst har vi en stor respekt för de medborgare som skrivit under för en folkomröstning.

Nu räckte det inte hela vägen för att väcka ett s.k. folkinitiativ, och därför hade vi att ta ställning till Kommunstyrelsens förslag, som innebar en försäljning av Botkyrkabyggens lägenheter på Albyberget.

I kommunpolitiken så handlar politiken kanske mer och oftare om att fatta rationella beslut och om att vara pragmatisk och logisk snarare än att vara benhårt ideologisk. Men ideologi spelar naturligtvis också en roll.

Moderaterna har varit det parti, som kanske mest av alla partier, varit positiva till att sälja fastigheter i allmännyttan till andra hyresvärdar, likväl som att vi länge varit positiva till att låta hyresgäster få ombilda sina bostäder till bostadsrätter. Det är inget nytt, utan har varit vår ståndpunkt i väl över 20 års tid – en fråga vi också tydligt gått till val på i ett antal valrörelser.

I den situation som Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen befinner sig så är det dock inte främst ideologi som talat för en försäljning utan snarare de andra, rationella och pragmatiska argumenten.

Botkyrkabyggen klarar helt enkelt inte av upprustningarna helt på egen hand, inte ens om den starkaste vilja skulle finnas. Och den finns hos många, av olika partifärger. Då står man helt enkelt inför alternativet att finna lösningar, finna sätt att hantera både renoveringar och nyproduktion.

Är man inte villig att se verkligheten så som den faktiskt ser ut så finns egentligen bara två framtidsscenarier kvar, det ena är att man inte renoverar så som man måste och då kommer vi se en förslumning i flera av våra stads/kommundelar – det andra att man renoverar ändå och i värsta fall kör bolaget i konkurs.

För Moderaternas del så råkar det i det här fallet vara så att ideologi och politisk plattform går hand i hand med de rationella och pragmatiska argumenten.

Vi förutspådde för många år sedan vad som behövde göras, vi har tydligt och löpande kommunicerat det i olika politiska skrifter i kommunfullmäktige likväl som till medborgarna, inte minst i valrörelsen 2010.

I det läget är det oerhört provocerande att flera av de moderata ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att stödja Vänsterpartiets krav på folkomröstning. Men det stannar inte där, de deklarerade dessutom att om det inte blir en folkomröstning, så ville de avslå hela affären rakt av.

Agerandet är så långt från ansvarstagande man kan komma och så långt från den moderata ideologin man kan komma.

Argumenten haglade från ledamöterna, om allt ifrån att man ska tänka med hjärtat till att man gärna ville ha fler hyresvärdar men inte just i den kommundel man själv bodde. Man pekade tom. ut investerarna som ”riskkapitalister som bara vill tjäna pengar” och man tävlade med socialdemokraterna om vilka som var mest socialdemokrater; kommunstyrelsens ordförande (S) eller dissident-moderaterna. Man var noga med att i talarstolen upprepa alla namnen på de som avviker från den moderata partilinjen, endast i populistiskt syfte eftersom man visste att många medborgare och medier följde debatten – självklart endast i syfte att fiska röster.

Häpnadsväckande. Det är sådana ageranden som skapar misstro till politiken, som skapar politikerförakt.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) tyckte att det var på sin plats med en konsumentupplysning om vilket parti de berörda ledamöterna egentligen företrädde, dvs. Anders Peterson, Petja Svensson, Edip Noyan och Mattias Franzén. Jag kan inte säga annat än att frågan faktiskt var berättigad eftersom samtliga varit delaktiga i att ta fram och besluta om den politiska linje vi moderater drivit i flera år, och dessutom gått till val på.

 

Länkar:

Klicka här för att läsa alla moderata budgetförslag (där försäljning finns med varje år)

Klicka här för att läsa yttrande i Kommunstyrelsen 2012 (om försäljningsuppdraget)

Klicka här för att läsa yrkandet i Kommunfullmäktige 2013 (om försäljningen)

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera