Högskoleprovet – naturligt inslag på gymnasiet

4 oktober 2013

StockholmsUniversitetBotkyrka har, relativt sett, högre ungdomsarbetslöshet för personer 18-24 år än våra grannkommuner (10% jmf 6% genomsnitt i länet). Färre elever fullföljer gymnasieskolan inom 4 år än genomsnittet i länet (68% jmf 78%) och andelen invånare 20 år som har grundläggande behörighet till universitet och högskola är lägre än i andra kommuner i länet (52% jmf 65%).

Många som gärna skulle vilja läsa vidare kommer helt enkelt inte in på högskolan viket resulterar i att de istället möter en tuff situation på arbetsmarknaden.

Konsekvensen är i allt för många fall att personer med ambitioner men med otillräckliga betyg för att ta sig vidare hamnar i arbetslöshet och olika arbetsmarknadsåtgärder – personer som med rätt uppmuntran, motivation och stöd skulle kunna studera vidare och efter examen ha betydligt bättre förutsättningar på arbetsmarknaden – som vi alla vet i allt högre utsträckning eftersöker kvalificerad arbetskraft.

Vägarna in till högre studier går via goda studieresultat och betyg men det finns också möjlighet att ytterligare förbättra chanserna att bli antagen till högre studier genom ett bra resultat på högskoleprovet.

Erfarenheter visar samtidigt att många behöver skriva högskoleprovet flera gånger innan de klarar det med gott resultat.

Genom att erbjuda alla elever att skriva föregående års högskoleprov så tränar eleverna upp sina färdigheter och sannolikheten att de klarar det skarpa högskoleprovet ökar. Detta i sin tur gör att fler elever sannolikt kan gå vidare till fortsatta högre studier.

Alla elever på gymnasiet, oavsett årskurs, bör erbjudas möjlighet att i skolans regi skriva tidigare års högskoleprov.

Detta genom att varje gymnasieskola anordnar en särskild skrivningsdag, förslagsvis en helgdag. Alla gymnasieskolor bör även säkerställa att information om högskoleprovet och dess möjligheter når både elever och föräldrar/vårdnashavare varje läsår och/eller termin.

Därför förslår vi i Moderaterna nu i en motion till Botkyrka kommunfullmäktige att alla våra gymnasieskolor gör just det.

Detta förslag ensamt löser naturligtvis inte alla bekymmer med vare sig ungdomsarbetslöshet eller utanförskap men skulle kunna vara en pusselbit för att ge fler Botkyrkaungdomar möjlighet till högre studier. Och därmed en högskoleexamen som förbättrar möjligheterna på en redan tuff arbetsmarknad.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera