Mer utredningsresurser

11 oktober 2013

Regeringen har satsat stora resurser på rättsväsendet de senaste åren. Målet har varit 20 000 poliser i Sverige och i Stockholms län finns nu över 5 700 poliser i tjänst. Det är jättebra och något som jag tror de flesta uppskattar.

Men det behövs göras mer, framförallt på utredningssidan.

Även om brottsligheten generellt sett / totalt sett sjunker så är det många som råkar ut för brott som aldrig får upprättelse. Jag tänker särskilt på de som råkar ut för grova våldsbrott såsom misshandel, våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn.

När det gäller grova våldsbrott i Botkyrka så är siffrorna alltjämt höga och även om några brottskategorier minskar så ökar andra, här nedan lite statistik:

Försök till mord eller dråp har ökat från 9 år 2003 till 21 år 2012.

Misshandel och grov misshandel har ökat från 819 år 2003 till 1153 år 2012.

Våldtäkt och grov våldtäkt har ökat från 23 år 2003 till 48 år 2012.

När det gäller brott såsom våldtäkt så kan vi förvisso notera att 2008 var siffran 67 anmälda våldtäkter mot 48 under 2012. Även om siffran gått ned på senare år så är det fortfarande dubbelt så många som för tio år sedan.

Vidare så finns det när det gäller just våldtäkt ett mycket stort mörkertal – vi vet att långtifrån alla våldtäkter anmäls och att många våldtäkter sker inom hemmets fyra väggar.

Färska siffror (jan-aug 2013) från Polisen visar även att mycket få våldtäkter i länet redovisas vidare till åklagare och leder till åtal.

Av 344 fall av fullbordad våldtäkt och grov våldtäkt inomhus mot kvinna så redovisades endast 47 till åklagare. Ännu mer skrämmande är siffrorna som handlar om sexuella övergrepp mot barn: av 120 fall av fullbordad och grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år redovisades endast 44 stycken till åklagare och av 29 fall av fullbordad våldtäkt och grov våldtäkt inomhus mot pojke under 15 år redovisades endast 2 vidare till åklagare.

Polisen menar att det är svårt att utreda och driva dessa fall, vilket ju kan stämma, och hävdar att de skall fokusera och satsa utredningsresurser på fall där ”brott begåtts” och där de räknar med fällande dom.

För min del är det alltid ett brott när det gäller barn, det är alltid fråga om brott när det gäller personer under 15 år. Det i sin tur innebär att siffran för vilka ärenden som redovisas vidare till åklagare och som handlar om våldtäkt och barn borde vara väsentligt högre – i princip 100%.

Avslutningsvis:

De satsningar som regeringen gjort på rättsväsendet hittills har varit bra. Vi har nu fler poliser och förstärkningar har gjorts även inom andra delar av rättsväsendet. Nu är det dags att gå vidare och skjuta till utredningsresurser – särskilt i de fall människor råkar ut för våldsbrott och sexualbrott och alldeles särskilt för barn som utsätts för sexuella övergrepp.

Fotnot: statistiken kommer från BRÅ samt Polismyndigheten i Stockholms län.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera