Vi sänker skatten i Botkyrka

31 oktober 2013

pengarihanden2Nu har vi i den moderata KFGruppen fattat beslut om vårt förslag till ettårsplan (skuggbudget) för 2014. Skulle den gå igenom i Botkyrka skulle vi genomföra en välbehövlig skattesänkning.

Klicka här för att ladda ned vårt förslag till ettårsplan 2014.

Botkyrka kommun har – tillsammans med Södertälje – länets högsta skattesats. Vi vill sänka skatten med 23 öre till 19:90 jämfört med dagens 20:13. Vi finansierar det utan nedskärningar i välfärdens kärna (skola, vård och omsorg)

Vi uppnår samtidigt ett bättre resultat än den styrande majoritetens förslag med +10 miljoner.

Vårt förslag om att sänka skatten med 23 öre kan låta lite – men med vår skattesänkning skulle en undersköterska få behålla 715 kr mer i plånboken varje år, en förskollärare 718 kr, en sjuksköterska 823 kr och en polis 892 kr.

Med vår skattesänkning hamnar Botkyrka på samma skattesats som Salems kommun, vi hamnar något under Huddinge men skulle fortfarande ha högre skatt än tex. Haninge.

Skattesänkningen utgör 33,35 miljoner kronor i driftbudgeten.

Vi finansierar det genom att inte göra samma utökning (9 miljoner) av tjänstemannaorganisationen på Kommunledningsförvaltningen som S+V+MP vill göra.

Vi vill öka exploateringen och färdigställa fler tomter för ny bebyggelse av framförallt bostäder, vilket skulle ge intäkter på 10 miljoner kronor. Vi minskar den subventionerade vuxenkulturen med 3 miljoner kronor och vi avstår från (S) kom-i-jobb-satsning med 5 miljoner (som syftar till att lyfta betalningsansvaret för människor med socialbidrag till a-kassesystemet).

För skolan så tar vi bort en stor del av överdebiteringen (funktionskostnad) för elevdatorerna med 5 miljoner, och Vård- och Omsorg får en ökning med 20 miljoner istället som majoritetens förslag 23 miljoner. Detta då våra förslag i övrigt skulle innebära mer effektivt nyttjande resurserna. Socialnämnden får en ökning med 9 miljoner istället för majoritetens föreslagna 12, då vi (med stöd av de senaste konjunkturrapporterna) inte har en lika pessimistisk syn på utvecklingen av svensk ekonomi som S+V+MP har och vi drar ned posten ”till KS/KF förfogande” med 5 miljoner (från 10).

(Den sistnämnda posten är alltså obudgeterade medel som framförallt används av majoriteten under budgetåret för extra saker som de många gånger tycker är ”kul”.)

Vi tar ansvar för kommunens ekonomi och säkerställer resurser till välfärdens kärna samtidigt som vi låter vanligt folk få behålla mer av sin lön.

Sammantaget ger vårt budgetförslag ett mindre driftnetto motsvarande 43 miljoner kronor jämfört med den styrande majoritetens. Skulle vår skuggbudget (ettårsplan) gå igenom så skulle det  innebära en förstärkning av den kommunala ekonomin med 10 miljoner kronor jämfört med den styrande majoritetens (S+V+MP).

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera