Förändrad trängselskatt i Stockholm

5 november 2013

betalstation_vagm235Den s.k. Stockholmsförhandlingen pågår just nu och avser satsningar på infrastruktur i vårt län, vad som skall ske, när och hur det ska finansieras.

I förslaget vi är remissinstans till, föreslår regeringens förhandlingspersoner i Stockholmsförhandlingen förändringar i trängselskatten som innebär höjda avgiftsnivåer, en tidigarelagd trängselskatt på Essingeleden samt trängselskatt på Saltsjö-Mälarsnittet.

Moderaterna i Botkyrka vidmakthåller synen att det är rimligt att trängselskatterna skall kunna anses vara regionens bidrag till de statliga infrastruktursatsningarna.

Vi vill dock understryka att medlen från avgifterna inte är att anse som enbart statliga medel. Intäkterna från trängselskatterna måste gå till både välbehövliga infrastruktursatsningar i formen av nya vägar och till kollektivtrafiken, inte enbart till det sistnämnda. Vi vill betona vikten av en mer utbyggd kollektivtrafik, inte minst i formen av en högre kapacitet genom Centralen, fler tvärförbindelser och nya förlängningar av tunnelbanenätet.

Vi anser inte att det är rimligt att utöka avgiften till att utsträcka sig till att gälla även Saltsjö- Mälarsnittet.

För alla de som bor i Botkyrka, eller egentligen på hela Södertörn, men arbetar i innerstaden, så får man i det läget betala dubbla trängselskatter (d.v.s. även ”innerstadsskatt”), såväl på vägen till arbetet som hem. Det är en orättvisa (och i sig knappast en likabehandling) som vi omöjligen kan ställa oss bakom.

Vidare är vi tveksamma till att öka trängselskatterna med 50 % direkt (från 20 kr i högtrafik till 30 kr). Vi skulle hellre vilja se en mer gradvis höjning.

En tidigareläggning av trängselskatten för Essingeledens vidkommande är vi tveksamma till. I den ursprungliga överenskommelsen skulle den vara avgiftsbefriad ända tills det att Förbifart Stockholm var operativ. Om avgifterna från leden används till Förbifart Stockholm, samt om dessa tas ut enbart när det faktiskt är trängsel, d.v.s. med hänsyn tagen till t.ex. körriktningar, så blir det troligen lättare att erhålla en acceptans för införandet i sig.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera