Konkreta insatser mot främlingsfientlighet

8 november 2013

viochdomPå dagens sammanträde med demokratiberedningen yrkade (krävde) jag på att beredningen skulle fatta beslut om att genomföra konkreta insatser mot främlingsfientliga strömningar bl.a. i våra skolor. Yrkandet vann bifall!

Jag är naturligtvis glad över detta och publicerar yrkandet i sin helhet här nedan. Du kan även ladda ned det som pdf genom att klicka här.

YRKANDE – Demokratiberedningen 2013-11-08
Ärende 6 – Information om antiryktesnätverket

Vi har, sedan hösten 2009 i den dåvarande beredningen, pekat på faran av framväxten av högerpopulistiska partier och de växande kulturkonservativa strömningarna i det svenska samhället.

Redan då så krävde vi konkreta insatser för att förebygga det som vi ser idag, att ett rasistiskt parti, SD, sitter i riksdagen och kommunfullmäktige och, som i skrivande stund, har opinionssiffror som är nära på dubbla jämfört med valresultatet 2010.

I skolvalet, särskilt i vissa skolor i Botkyrka, har SD nått skyhöga siffror. Vi måste nu, med mindre ett år kvar till valet gå från ord till handling. Vi måste få till stånd konkreta förebyggande insatser, i ex. våra skolor och gentemot föreningslivet.

Antiryktesnätverket är bra och detta långsiktiga och strategiska arbete måste få fortgå. Det vi avser här är ytterligare insatser som tar avstamp i den interkulturella strategin som värdegrundsarbete, konkreta utbildningsinsatser, som exempelvis kan genomföras i studiecirklar med föreningarna och/eller via samhällskunskapslärarna i våra skolor.

Vi anser inte att vi kan avvakta till dess att den nya förvaltningschefen tillträder i januari 2014 och som av naturliga skäl för sin del behöver en egen startsträcka i sitt uppdrag. Vi behöver snarast samla alla rektorer och områdeschefer till gemensam träff och bokstavligt talat sätta den redan beslutade interkulturella strategin i handen på dem att använda som ett strategiskt verktyg i sina verksamheter.

Kommunen och alla dess verksamheter är del av en politiskt styrd organisation och alla som arbetar i verksamheterna är anställda med kommunen som arbetsgivare. Som sådan så kan vi fatta ett politiskt beslut om att den gemensamma värdegrunden och den interkulturella strategin som bottnar i alla människors lika värde också skall genomsyra våra verksamheter. Vi vill inte gå in i en valrörelse 2014 med öppet mål för främlingsfientliga rörelser.

Vi föreslår demokratiberedningen besluta

att ge tjänstemännen i uppdrag att, till nästa beredning, ta fram förslag på konkreta, förebyggande insatser mot främlingsfientliga attityder och idébildningar som ska sättas igång första kvartalet 2014.

Jimmy Baker

 

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera