Fokus på polisens kärnverksamhet behövs!

29 januari 2014

PolisbildStrax före jul fattade Polisstyrelsen beslut om verksamhetsplanen för 2014. Särskilt fokus ligger på ökad synlighet, fler uppklarade mängdbrott samt en tydlig ambitionsökning för att klara upp fler brott som begås i nära relationer.

I planen tydliggörs det bl.a. att polisen lägga fokus på att identifiera ungdomar som riskerar att falla in i en kriminell livsstil, utredningarna ska bedrivas mer skyndsamt och handläggningstiderna skall kortas ned. 

”Mängdbrott” är den brottskategori som drabbar flest medborgare och helt i enlighet med regeringens direktiv så har polisstyrelsen valt att lyfta fram uppklarandet som en viktig prioritet. När det gäller exempelvis bostadsinbrott höjs målsättningen rejält – antalet ärenden som ska redovisas för åklagare ska öka med 15 % jämfört med utfallet för 2013.

Mäns våld mot kvinnor är tyvärr alltför vanligt förekommande. I verksamhetsplanen lyfts brott i nära relationer fram som en tydlig prioritering.

Polismyndigheten kommer särskilt följa upp fridskränkning och grov fridskränkning och även här är målet att andelen ärenden som redovisas till åklagare skall öka med 15 %.

Det är oerhört viktigt att polisen är synlig och närvarande i samhället och därför fortsätter vi satsningen på en ökad synlighet och förebyggandet av brott på utsatta platser i länet. Vi har infört ett mål om att antalet timmar i s.k. yttre tjänst ska öka och syftet är att öka tryggheten – det ska inte vara något konstigt att se poliser på våra gator och torg.

När Alliansen vann valet 2006 lovade vi att satsa större resurser på polisen än den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Vi kan nu konstatera att vi i Sverige idag har uppnått målet om 20 000 poliser, varav hela 5 700 finns här i Stockholms län. Utöver detta har polisen ca 1 700 civilanställda.

Budgetanslagen från regeringen har ökat från 3,5 miljarder kronor år 2006 till drygt 5,1 miljarder kronor för år 2014.

Nu i september är det val. Då avgör du om vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att prioritera trygghet och brottsbekämpning, i såväl Botkyrka som i hela övriga Storstockholm.

Jimmy Baker (M)
Polisstyrelsen Stockholms län

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera