Om Seyfo-monument i Botkyrka

30 januari 2014

KF2014-01-30-Seyfo-DemonstrationUnder kvällens kommunfullmäktige debatterades ett medborgarförslag som ville att kommunen ”uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra folkmordets offer” – Seyfo.

Utanför kommunfullmäktige hade några hundra människor samlats för att demonstrera, en grupp som var för ett Seyfo-monument och en som var emot.

Tonläget i debatten i kommunfullmäktige var förhållandevis god och de flesta partier lade ett gemensamt yrkande där medborgarförslaget föreslogs bli besvarat med att kommunen inte kan uppföra det önskade monumentet, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.

Endast ett fåtal KF-ledamöter, däribland SD’s 2 ledamöter, 2 av MP’s ledamöter och 1 moderat (!) röstade annorlunda. En av V-ledamöterna avstod helt från att delta i omröstningen.

[Rättelse 2014-02-01: Jag skrev felaktigt antal SD-ledamöter i ursprungsinlägget samt missade att en V-ledamot avstod helt från att delta i omröstningen]

Klicka här för att läsa flerparti-yrkandet S+M+TUP+MP+V+FP+KD.
Klicka här för att läsa kommunjuristens tjänsteskrivelse.
Klicka här för att läsa medborgarförslaget.

Här nedan publicerar jag mitt anförande:

Ordförande, ledamöter,
förslagsställare och åhörare.

*** 

Runt om i världen har det genom historien inträffat händelser som skördat människoliv.

Ofta helt oskyldiga som fallit offer för politiska och / eller religiösa konflikter.

***

Övergrepp, föröljelse, våld, tortyr, mord och etniska rensningar kan aldrig rättfärdigas.

Oavsett var i världen det sker eller oavsett när det i tiden har skett.

Ingen människa förtjänar att utsättas för sådana hemskheter, oavsett sin etniska eller kulturella tillhörighet, oavsett om man är ung eller gammal eller var i världen man lever.

***

Vi har alla ett ansvar att tillsammans se till att hitta vägar till försoning när konflikter uppstår, så att kommande generationer inte ska behöva uppleva eller falla offer för fruktansvärda händelser.

***

Jag förstår känslorna bakom medborgarförslaget, men som kommun handlar det om att förhålla sig till vad vi får och inte får göra.

*** 

Den juridiska bedömningen är att det ligger utanför den kommunala kompetensen att uppföra ett minnesmonument.

Vi kan samtidigt inte se några hinder ifall någon privat intressent med egna medel vill göra det på sin egen mark, förutsatt att det då inte står i strid med lagstiftning eller detaljplan.

***

Därför står vi bakom det gemensamma yrkandet som vi lägger tillsammans med de andra partierna, som innebär att medborgarförslaget skall besvaras.

***

Tack.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera