Ännu fler hyresvärdar i Botkyrka

28 februari 2014

hyreshus_fittjaEfter en lång och demokratiskt intressant process, så blev nu, under hösten 2013, affären om att sälja 1300 lägenheter i Alby till Mitt Alby AB, äntligen klar. Affären ger vårt allmännyttiga bolag, AB Botkyrkabyggen, bättre ekonomiska förutsättningar att klara fortsatt utveckling av allmännyttan och inte minst det kommande upprustningsbehovet i de kvarvarande delarna av beståndet.

Fler hyresvärdar ger en större mångfald för hyresgästerna. En ny ägare kommer in med andra idéer och infallsvinklar och bidrar till utveckling av våra bostadsområden. Befintliga och potentiella hyresgäster får dessutom fler alternativ att välj emellan. 

Utöver detta vill vi moderater låta alla som vill, själva få möjligheten att äga sin lägenhet. Vi bör därför gå fram med information om möjligheter med ombildningar samt aktivt bejaka de initiativ som kommer in från hyresgästerna själva.

Vi vill att AB Botkyrkabyggen får ett mandat att pröva förutsättningen för att sälja ytterligare 1000-1500 bostäder, antingen till externa ägare i formen av exempelvis stiftelser eller bolag, eller till de boende själva, genom ombildningsprocesser.

I första hand bör dessa åtgärder genomföras där allmännyttan idag intar en dominerande ställning, då vi menar att områden med mer blandade upplåtelseformer och flera konkurrerande hyresvärdar är en motkraft till segregeringsprocesser. 

Denna försäljning skulle ytterligare stärka allmännyttan ekonomiskt inför de kommande utmaningarna och därtill leda till en positiv utveckling av våra bostadsområden.

Vi har därför lagt en motion i kommunfullmäktige där vi föreslår att vi ger kommunledningsförvaltningen uppdraget att, tillsammans med AB Botkyrkabyggen,  gå fram med försäljning av ytterligare 1000-1500 lägenheter i allmännyttan.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera