Bygg bort otryggheten

12 mars 2014

otrygghet_utomhusOfta talas det om stadsliknande förtätning i en positiv bemärkelse. Vi moderater har, under lång tid i våra ett- och flerårsplaner, valt att lyfta fram att vi vill förtäta mer, gärna bygga på höjden och att vi prioriterar kollektivtrafiknära lägen. Vi har även, en särskild tilldelning i vårt budgetalternativ till en ”tryggt- och snyggt”-satsning.

Kommunen är idag överlag bra på att ta fram långsiktiga planer med visioner och idéer.

Men det händer ofta inte särskilt mycket sedan – det blir mest snack och inte så mycket verkstad. I vart fall tar det väldigt lång tid från idé till genomförande.

Vi vill snabbutreda vilka platser som omgående skulle kunna vara föremål för nyproduktion av exempelvis bostäder. I samband med detta bör man, i planeringen, ta en särskild hänsyn till den yttre miljön, ifråga om exempelvis belysning och utformning – i syfte att, utöver estetiken, öka tryggheten.

I den moderata ettårsplanen, har vi tydligt aviserat att vi vill se en satsning på gestaltningsfrågorna, liksom ett ökat bostadsbyggande.

Vi vill tydligt peka på möjligheterna att verkligen sätta spaden i backen och utveckla flera av våra ”stadsdelar” (dvs. de lite mer centrala delarna i respektive kommundel) med: fler bostäder, mer trygga gång- och cykelvägar, bättre belysning, ändrade vägbanor osv. Detta kan med fördel ske i samverkan både med allmännyttan likväl som privata intressenter.

Kommunen bör systematiskt jobba bort otryggheten – samtidigt som takten i bostadsbyggandet måste öka. Om den politiska viljan finns så kan det bli verklighet.

Vi vill därför ge kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att snabbutreda vilka platser i kommunen som är lämpliga för nyproduktion av bostäder, i kombination med särskilda trygghetsskapande åtgärder i den yttre miljön.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera