Inför valfrihet i hemtjänsten

18 mars 2014

handerLOV, lagen om valfrihet, har ännu inte införts i Botkyrka. Våra kommuninvånare har inte möjlighet att sin välja leverantör av vård-och omsorgstjänster.

Invånare i många andra omkringliggande kommuner kan det. I ett valfrihetssystem är priset bestämt på förhand och leverantörerna konkurrerar med kvalitet.

Enligt flera av de utvärderingsverktyg som finns får dessvärre Botkyrka kommun inte de högsta betygen – eller har de mest nöjda invånarna/brukarna. Enligt Delårsrapport 2 var nöjdkundindex 74 för år 2012. Nu ser det ut som om vi inte når mer än 70. Målet är att index ska vara högre för 2013 än 2012.

I ett valfrihetssystem garanterar inte kommunen några uppdrag för de olika företagen, utan det är bara om kunden/brukaren är nöjd som man får uppdrag och fortsatt uppdrag.

Valfrihetssystem är öppna för leverantörer av vitt skilda slag. Små som stora företag, kooperativ, ideella organisationer som till exempel föreningar eller samfund, kan alla ansöka om att bli leverantörer. Som leverantör kan man profilera sin verksamhet. Det kan till exempel vara att erbjuda personal med särskilda språkkunskaper eller tjänster med en speciell miljöprofil.

Men man måste vara godkänd av kommunen innan man kan börja verka. Kommunen har också ett uppföljningsansvar och Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV. Det måste också finnas ett kvalitetssäkrat system för de som väljer att inte aktivt välja en utförare.

Fler aktörer ger även fler olika arbetsgivare att välja på för arbetstagarna, vilket är positivt.

Likaledes positivt är det också att det finns ett stort entreprenörstänkande inom hemtjänstområdet, många är de kvinnor och män som startat och utvecklat egna företag och som på detta sätt gjort kvalitetsförbättringar som har gagnat hemtjänsten i stort.

Valfrihet inom vård- och omsorgssektorn innebär inte att vi får fristående aktörer istället för kommunens verksamhet (som bedrivs i egen regi). Dessa ska snarare ses som ett välbehövligt och efterfrågat komplement.

Vi tycker att det är dags att kommunen inför valfrihet även för äldre.

Kommunen borde utarbeta en modell för att ge Botkyrkas invånare valfrihet inom hemtjänsten enligt LOV.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera