Mer jämställda upphandlingar

8 mars 2014

Jamstalldhet_litenI Botkyrka ser man över s.k. ”jämställd snöröjning”, vilket är en process vi moderater står bakom. Men vi skulle vilja gå ännu längre i formen av ett utredningsuppdrag, som bör innehålla, med vägledning från SKL, på vilka fler områden vi skulle kunna tillämpa jämställda upphandlingar.

Botkyrka kommun, är idag i framkant gällande flera områden, som exempelvis kring MR-arbetet samt arbetet med kreativa näringar. Vi bör även kunna inta en bättre position i jämställdhetsarbetet, där jämställda upphandlingar kan vara en del av detta.

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnor och mäns villkor och behov.

Kommuner och landsting köper varje år varor och tjänster för många miljarder kronor. I rollen som stora inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörerna som främjar jämställdhet i samhället.

Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på leverantörerna utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har kommuner och landsting kommit ganska långt när det gäller kravställandet. Men när det gäller jämställdhetskrav finns stora utvecklingsmöjligheter.

Genom offentlig upphandling kan kommuner och landsting driva jämställdhetsarbetet framåt.

SKL har tagit fram en vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV.

I rollen som stor inköpare har Botkyrka kommun möjlighet att ställa krav att på att de som levererar varor och tjänster till kommunen också främjar jämställdhet i samhället.

Därför har vi moderater lagt en motion i kommunfullmäktige där vi vill att kommunledningsförvaltningen ska få uppdraget att utreda inom vilka områden vi skulle kunna tillämpa jämställda upphandlingar.

Filmtips (länk): SKL Startpaket för hållbar jämställdhet

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera