M har högre ambitioner än S

30 april 2014

På nästa kommunfullmäktige kommer vi fatta beslut om en ny s.k. ”översiktsplan” för Botkyrka kommun. Enkelt uttryckt är en översiktsplan ett dokument som anger vilken riktning man vill gå i utveckling av kommunen och var och hur man vill förändra.

Förslaget till översiktsplan är riktigt bra – det är ett dokument som även vi i opposition har varit delaktiga i under resans gång likväl som många av kommunens tjänstemän.

Men vi kan samtidigt konstatera att den styrande majoriteten S+V+MP är lite trött.

Man når inte riktigt hela vägen fram och även om vi är överens med dem om stora delar av planen så har vi Moderater  ännu högre ambitioner för framtidens Botkyrka.

Vi skulle vilja satsa mer på trygghet och trygghetsfrämjande åtgärder, att gestaltningsfrågorna får en högre prioritet för att göra kommunen inte bara tryggare och utan också snyggare. Vi vill utveckla landsbygden och möjliggöra för bostäder nära vattnet. För att nämna några exempel.

Läs hela vårt yttrande genom att Klicka här.

Klicka här för att ladda ned hela översiktsplanen.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera