Politiker ska inte leka riskkapitalister!

7 november 2014

mineyoursmugsMiljöpartiet vill i en motion ta skattepengar och låta politiker ”investera dem” i ”små privata, kooperativa eller sociala företag…”. Man menar att detta ger en ”win-win-win” situation. Big NO NO. Politiker ska inte leka riskkapitalister!

Vi moderater anser det anmärkningsvärt att man från majoritetens (S+V+MP) håll, troligen mot bättre vetande (med undantag av Miljöpartiet), väljer att ignorera tjänstemännens rekommendationer kring hur motionen ska behandlas och avser att bifalla motionen.

Kommuner ska inte fungera som en utlånare av riskkapital till företag i överhuvudtaget.

Detta rör sig dessutom om företag eller föreningar som inte har för avsikt att generera någon form av vinst, eller avkastning och därmed inget som bidrar till en bättre ekonomisk utveckling med tillväxt i kommunen – som är nödvändigt för ökat välstånd.

Om man som företagare, oavsett bransch, behöver kapital för att driva och/eller utveckla sin verksamhet, då finns det långivare som banker att vända sig till. Gör banken sedan en bedömning att man inte ska låna ut pengarna till en social aktör, så är det med all sannolikhet på ytterst goda grunder.

Följande citat från kommunledningsförvaltningen borde, för alla, vara tydligt nog för ett avslag:

”Förvaltningen anför att upplägget som föreslås i motionen troligtvis strider mot kommunallagen, då varje säkerhet som lämnas måste hålla sig inom ramarna för den kommunalrättsliga kompetensen. Kommunen kan bara ingå borgen i undantagsfall…Enligt kammarrätten kan kommuner inte stödja kreditgarantiföreningar, eftersom det innebär otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare”

Den styrande majoriteten S+V+MP har även tidigare fattat beslut som strider mot kommunallagen, bl.a. i ett ärende som nyligen avgjordes i Förvaltningsrätten. Genomför man, efter utredning, vad denna motion föreslår så bör man vara förberedd på att få även detta ärende prövat i högre instans.

Vi kommer föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att göra det enda rätta – att AVSLÅ motionen.

Politiker ska inte leka riskkapitalister med skattebetalarnas pengar!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera