Inte olagligt – men moraliskt förkastligt

30 juli 2015

skolpeng_barn_web300pxDI mfl. rapporterar om att den kända entreprenören ”Blondinbella” kringgår höjningen av arbetsgivaravgifter genom att betala ut löner till anställda i förskott. Enligt Skatteverkets jurist är det inte olagligt, men det är naturligtvis moraliskt förkastligt.

Jag vill först dock poängtera att jag inte är för höjda skatter och är genuint besviken på mitt eget parti som inte sänkt regeringens förslag (trots att de skulle ha kunnat…). Men det är en annan fråga.

Man kan ha vilka åsikter man vill om skattenivåer, men att som Blondinbella runda systemet genom att betala ut lön i förskott är naturligtvis helt förkastligt. Rent moraliskt. Det borde rimligen vara så att lön betalas ut efter utfört arbete. Om lön utbetalas i förskott, så avser ju den lönen arbete som ska utföras – inte som har utförts. Det borde rimligen då vara så, att de skatteregler som borde vara gällande är de som gäller när arbetet de facto utförs. Om det då är högre arbetsgivaravgifter så är det det. Oavsett vad man tycker om det.

Samtidigt kan jag absolut förstå Blondinbella. Alla företag – och privatpersoner också för den delen – strävar alltid efter att hålla ned sina kostnader.

Det är en naturlig mänsklig drivkraft. Kan man (lagligt) göra det – så gör man det. Det är inte svårare än så. De allra flesta sköter sig och betalar sina skatter, men de agerar också på ett sådant sätt att de håller nere sina kostnader så mycket som möjligt. Vilket är både logiskt och naturligt.

Hur ska man då göra istället? Ju högre skattetryck, ju större drivkraft att hitta vägar runt att betala skatter. Enkel matematik. Det är nämligen inte häftigt att betala skatt.

Sänk skatterna, förenkla regelverken, få bort ”kryphål” och öka kontrollen att alla betalar det de ska betala. Med enklare regelverk, blir det också färre möjligheter till s.k. ”kryphål” – som faktiskt oftast inte är olagliga. Se på Grekland, de kan på papperet höja skattesatserna hur mycket de vill, men de kommer inte få in mer pengar för det – om de inte ser till att skatterna de facto betalas.

Så, lösningen ligger alltså inte i att höja skatter. Lösningen ligger i att sänka skatter till sådana nivåer som människor (och företag) anser är rimliga.

Då upprätthålls tilltro och förtroende för skattesystemet och fler betalar utan att de gör allt de kan för att hitta vägar runt att betala. Vidare bör man förenkla regelverken för att få bort s.k. ”kryphål”.

Öka därutöver kontrollen, så kommer mer skattepengar att betalas in – även om skattesatsen sänks. Ungefär som jobbskatteavdraget: efter dess införande(n) så har skattetrycket sjunkit men mer pengar än någonsin har kommit in. Stimulera drivkrafterna att göra rätt snarare än att ”på papperet” höja skatter som alla gör allt de kan för att komma undan.

Och ja, skatterna är för höga i Sverige. Trots 8 år av borgerligt maktinnehav.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera