Mer trygghet för Botkyrkaborna

8 juli 2015

Kommunen står inför stora utmaningar inom alla verksamhetsområden, i ett Botkyrka som snart kommer att ha 100 000 invånare. Ur vårt budgetförslag för 2016-2019 vill jag särskilt lyfta fram några saker.

Klicka här för att läsa senaste numret av OM-Botkyrka

Klicka här för att läsa M Botkyrkas budgetalternativ

Botkyrka måste bidra och hjälpa rättsväsendet att förebygga och bekämpa brottsligheten i den vänsterautonoma miljön och aktivt arbeta förebyggande mot radikalisering av människor som ligger i riskzonen. Kommunen måste även ta tydligt avstånd från alla former av terrorism och radikalisering. Vi ska inte ha en förmildrande syn på vare sig individer eller organisationer som uttalar stöd till, eller på annat sätt försvarar handlingar såsom terror, våld, tortyr eller krigsbrott.

Personer som ägnar sig åt att rekrytera människor till antidemokratiska grupper eller terrorgrupper ska lagföras och dömas för förberedelse för brott. Personer som deltar i brottsliga handlingar genom resa till utlandet eller hemma i Botkyrka, ska inte vara föremål för hjälp eller stöd från kommunen.

Vi vill se ett Botkyrka där alla känner sig hemma och trivs. Ett Botkyrka där man kan känna sig trygg, gå igenom grundskolan med gymnasiebehörighet och ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter på såväl fritidsgårdar som genom föreningslivet. Alla som har rätt till ett boende inom LSS ska få det, våra äldre ska regelbundet få komma ut i friska luften och rasism ska brett motverkas.

Vi arbetar för ett företagsklimat som ligger bland de allra bästa i länet, där näringsli- vet är en självklar partner i strävan att få ut våra ungdomar på arbetsmarknaden.

Det kan inte vara rimligt att det enbart är kommunen som ”ska ordna” sommarjobb åt alla – här vill vi se ett utökat samarbete med det privata näringslivet för att få fram ”riktiga” sommarjobb.

I vårt budgetalternativ, lägger vi fram förslag som bejakar fler alternativ än det kommunala, inom till exempel skolan, omsorgen, boendet, transporter och städning.

Moderaterna ser inte överskott i budgeten som något som måste spenderas, utan som att skatteuttaget av Botkyrkabornas inkomster varit för högt och måste sänkas.

Vi ser att socialbidragstagare mår bättre av att vara en del av en social kontext, utförandes en samhällsnyttig arbetsuppgift, snarare än att denne hänvisas till olika former av passiviserande bidragsberoenden.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera