Tiggeriet och ordningslagen

22 oktober 2015

jimmy_talarstolen_stamman2015På Moderaternas stämma 15-18 oktober 2015 deltog jag i det arbetsutskott som behandlade bl.a. frågan om hur vi skall agera gällande tiggeriet.

Det var viktigt för mig att partiet hittar ett sätt att hantera det på där vi dels slår fast att det inte får bli illegalt att fråga en medmänniska om hjälp, samtidigt som vi hittar former för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Lyckligtvis gick partiet också sedan på den linjen, stämman antog sedan utskottets förslag i sin helhet, vilket jag också pläderade för i talarstolen.

Mitt anförande på stämman:

***

Ordförande, stämmodelegater.

Att tvingas till att tigga för sin egen, sina barns, sin familjs, överlevnad, går egentligen inte att beskriva som något annat än en mänsklig tragedi.

Att leva under sådana förhållanden att man blir trakasserad, häcklad och bespottad, känner sig oönskad och oförmögen att försörja sig, och som enda utväg är sträcka ut sin hand till andra människor, tror jag nog att de flesta har svårt att föreställa sig.

Röster höjs för att införa ett nationellt förbud för tiggeri.

Det anser jag inte är rätt väg att gå.

Det är inte rimligt att kriminalisera fattigdom, det är inte rimligt att det ska vara illegalt att sträcka ut en hand och be en medmänniska om hjälp.

Samtidigt så måste det vara så att i grunden så har alla länder ett ansvar för sina egna medborgare.

Och då gäller det att hitta hitta en balans mellan en ödmjukhet inför människors svåra och utsatta situation och hänsyn till värdighet, och upprätthållandet av den allmänna ordningen 

kombinerat med tydliga krav på de länder som inte tar sitt ansvar, som inte genomför kraftiga åtgärder för att motverka rasism och diskriminering, som inte säkerställer att alla sina medborgare får samma möjligheter att leva ett värdigt liv.

I propositionen och i utskottets förslag slås det fast att vi inte vill förbjuda enskilda människor att tigga, samtidigt som vi vill ta krafttag mot ett organiserat tiggeri och där människor blir utnyttjade av andra. 

I utskottets förslag så skiljer vi också på allmän penninginsamling som tex olika välgörenhetsorganisationer ägnar sig åt och tiggeri,

nödvändigheten att ändra ordningslagen för att ge kommunerna verktygen att kunna upprätthålla den allmänna ordningen,

och att vi ska vara tydliga med att sanktioner måste utgå till de EU-länder som inte agerar mot diskriminering av sina medborgare.

Utskottets förslag är mycket väl avvägt och sammantaget hoppas jag att stämman bifaller utskottets förslag i sin helhet.

Tack

***

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera