Diskriminering

9 november 2015

discriminationVi måste, i praktiken, motverka sådant som diskriminerar människor eller på annat sätt hindrar människor från att kunna göra sina egna livsval.

Kommunen som arbetsgivare måste ständigt se över hur den rekryterar ny personal. Det är imperativt att de personer som är med och intervjuar kandidater besitter de kunskaper och den förståelse som krävs för att inte, antingen direkt eller indirekt, diskriminera.

Breda, kompetenshöjande insatser för vår personal behöver genomföras kring den interkulturella strategin, så att våra anställda förfogar över de ”generic skills” som krävs i en mångkulturell kommun som Botkyrka.

Antidiskrimineringsbyrån är en aktör som hjälper de som oftast inte har kunskapen om hur man, med lagens hjälp, kan få upprättelse om man blivit diskriminerad på grund av sin etnicitet/hudfärg, sexuella läggning, funktionshinder eller kön.

Vi är vidare av uppfattningen att fler kommuner borde ta ett gemensamt ansvar för att finansiera verksamheten – eller ännu hellre medverka till att det startas egna byråer i sina kommuner.

Som en kunskapsproducerande och utbildande aktör på området fyller även Mångkulturellt Centrum en viktig funktion, vilket är en inriktning som vi gärna ser fördjupas från såväl kommunens (som beställare) som centrets (som utförare) håll.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera