Jämställdhet

3 november 2015

EPSCO - LigestillingJämställdheten inom exempelvis arbetslivet, omsorgen och det egna hemmet kan bli bättre. Det är både en politisk och medmänsklig uppgift att förändra detta. Kvinnor tenderar att tjäna mindre än män och är främst överrepresenterade inom yrkesgrupper i offentlig sektor.

Samma mönster återfinns även i vår kommun. En del av denna löneskillnad kan inte förklaras med faktorer som utbildning, yrkesval och position.

En bidragande orsak till denna snedfördelning är hur vi organiserar välfärden. Kvinnodominerade yrken som vård, skola och omsorg är ofta områden präglade av byråkratisering, brist på utveckling och begränsat inflytande på den egna arbetsplatsen. Det är viktigt att vi i Botkyrka arbetar för både en större mångfald av arbetsgivare och fler kvinnliga företagare. Därigenom kan nya tjänster utvecklas och anpassas till människors behov. Detta ger också möjligheter till en bättre löneutveckling inom traditionella låglönegrupper.

Fler kvinnor än män arbetar deltid i Botkyrka, också efter föräldraledigheten. Många upplever att det fortfarande inte lönar sig tillräckligt ekonomiskt att gå upp i heltid, även om den rätten ska finnas för kommunens anställda. Det är en självklarhet att löneskillnader på grund av kön inte kan accepteras.

Fler män än kvinnor satsar på karriären och söker aktivt chefstjänster. För att uppmuntra fler kvinnor behöver vi fundera över villkoren som möter dagens chefer på olika nivåer. Som arbetsgivare skulle kommunen kunna arbeta mer aktivt med mentorskap kombinerat med samtal och uppmuntran även för män att ta större ansvar för hemsysslor, barn och familj. Organisationen måste bli mer tillåtande och mer uppmuntrande till att även män tar ut föräldraledighet, VAB, o.s.v.

Klicka här för att läsa mer i Moderaternas skuggbudget för Botkyrka kommun 2016.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
 • StumbleUpon

Kommentera